Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.doc
Скачиваний:
436
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

Вплив успіху в навчанні на здійснення розумового виховання

Бажання навчатися виникає тоді, коли все або майже все вда­ється. З'являється особиста зацікавленість учня в здобутті знань. В. Сухомлинський писав: «Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил, іцо народжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися».

Педагоги й психологи продовжують досліджувати вплив успіху на ефективність навчання. Відомий факт, коли в одному із класів однієї американської середньої школи з'явився психолог, щоб про­вести дослідження розумових здібностей дітей. Після відповідних тестів він оголосив імена тих, хто виявив найвищий «коефіцієнт інтелектуальності». При цьому він свідомо підробив висновки: серед тих, кого він назвав «найрозумнішими», більше половини насправді мали середні або невисокі розумові здібності.

Через рік, повернувшись до тієї самої школи, він виявив, що всі ті, кому він створив репутацію «найрозумніших», стали кращими учнями в класі. Проте, про його підробку ніхто не знав. Отже, репутація розумника створила зі слабких дітей інші образи, які спонукали їх із інтересом і старанням ставитися до навчання.

Кожний учитель може створювати на своїх уроках «ситуа­цію успіху», якщо він формує навчально-пізнавальну мотивацію учнів. «Ситуація успіху» — це сполучення умов, які забезпечують успіх, а сам успіх — результат такої ситуації. Як підкріпити ситуацію успіху?

Сутність та особливості формування вміння навчатися (о.Я. Савченко)

Навчити дітей самостійно вчитися – допомогти їм розуміти і приймати мету діяльності, організовувати свою працю, уміти спілкуватись, вступати в діалог, користуватись мислительними вміннями, контролювати й оцінювати результати своєї праці, прагнути їх поліпшити.

Вміння учня, який самостійно вчиться:

 • сам визначає мету діяльності або розуміє і приймає ту, яку ставить учи­тель;

 • виявляє зацікавленість навчанням, докладає вольових зусиль;

 • організовує свою працю для досягнення результату;

 • добирає або знаходить потрібні знання, способи для розв'язання задачі;

 • виконує у певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції;

 • усвідомлює свою діяльність і прагне її удосконалити;

 • володіє уміннями і навичками самоконтролю і самооцінки.

Умови формування вміння навчатися:

 • стимулююче навчальне середовище;

 • висококваліфікований учитель;

 • сприятливе родинне виховання, яке не дає зів'янути природній допитливості учня;

 • цілеспрямоване керівництво формуван­ням складників уміння вчитися.

Характеристика системи розвивальних вправ і завдань багатофункціонального характеру, що впливають на формування вміння вчитися.

Перша група: розвиток процесів сприймання, уяви, формування органі­заційних, логікомовленнєвих, загальнопізнавальних, оцінних і контрольних умінь та навичок.

Друга група: виконання учнями готових і самостійно складних конструк­тивних, фантазійних, творчих завдань засобами слова, образу, практичної дії.

Третя група: включення у навчальний процес завдань комплексного ха­рактеру, у яких провідна навчальна дія підживлюється, збагачується за раху­нок інших (трудові дії — музичним і віршованим супроводом; словесні творчі роботи — одночасним сприйманням живопису; орфографічні вправи — му­зичним ритмом та ін.).

Четверта група:використання всіляких опор, алгоритмів, моделей (осо­бливо тих, які створюються дітьми у співпраці з учителем і стимулюють їхні самостійні міркування, допомагають молодшим школярам переходити від конкретного до узагальнених способів дій).

Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів та методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. К.: Богданова А.М., 2009. – 226 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.