Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.doc
Скачиваний:
436
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

3. Вибір форм виховання. Загальна характеристика організації виховної справи.

Фактори, що впливають на вибір форми організації процесу виховання:

а) напрям виховної роботи;

б) кількість учасників — масові (колективні), групові, індивідуальні;

в) домінуючий вид діяльності;

г) час та місце проведення.

Етапи виховної справи: 1) визначення мети і завдань (аналіз ситуації, формування домінуючої і допоміжних виховних завдань); 2) планування; 3) організація і підготовка; 4) безпосередня організація справи; 5) аналіз досягнутих результатів. Ці етапи визначають основні дії педагога при організації виховного процесу.

Характеристика діяльності вихователя (проведення виховної справи)

Етапи діяльності

вихователя

Види

аналізу вихователем

виховної справи

Характеристика дій вихователя

Підготовка

справи

Попередній

Попередній задум майбутнього заняття (мета, завдання, зміст, методи форми, очікуваний результат, наочність, попередня підготовка. Залучення школярів до планування й підготовки.

Підготовка конспекту, наочності, організація діяльності учнів.

Проведення

Поточний

Помічає психофізичний стан дитини;

- сприймає реакцію дітей на свої питання;

- уважно слухає відповіді дітей;

- постійно тримає всю групу дітей у полі зору;

- організує спостереження дітей за відповідями та діями товаришів;

- сприймає реакцію на свої слова та дії;

- помічає риси, властиві окремим дітям: особливості поведінки, мовлення, інтереси, просування в розвитку;

- спостерігає впродовж заняття за дисципліною;

- спостерігає за своєю поведінкою та мовленням;

- помічає взаємозв’язок між своєю діяльністю та діяльністю дітей тощо.

Оцінка

Підсумковий

Зіставлення плану (задуму) заняття з його реалізацією. виявити переваги і недоліки заняття; намітити шляхи усунення слабких сторін, але зі збереженням та подальшим поліпшенням сильних; а також виявити відхилення від конспекту заняття та встановити їх причини.

Система питань для проведення вчителем самоаналізу виховної справи:

- Якими вимогами Ви керувалися в процесі підготовки та проведення справи?

- Яку ставили мету (освітню, виховну, розвивальну)?

- Як проектували діяльність дітей на занятті?

- Якою мірою були залучені школярі до планування та проведення виховної справи?

- Які прийоми та методи використовували, наскільки вони були доцільними?

- Яку роль відводили проведеному заняттю в системі виховної роботи?

- Чому навчали дітей (знання, переконання, почуття, уміння), наскільки здобуті ними знання відповідають очікуваним результатам?

- Які труднощі виникали у Вас в процесі реалізації поставлених завдань?

- Як Ви їх подолали?

Висновок

Знання вчителем різних форм виховання та їх вміла організація є однією з умов забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Лекція № 10. Тема. Робота з учнівським колективом. Поняття про колектив, його види, структуру, стадії розвитку, шляхи формування колективу План.

  1. Поняття про колектив, його ознаки та види.

  2. Структура, стадії розвитку колективу.

  3. Шляхи формування колективу.

Завдання роботи.

Визначити поняття “колектив”, “дитячий колектив”.

  1. Виявити значення знання сутності роботи з учнівським колективом для класного керівника.

  2. Формувати мотивацію до свідомого оволодіння методами, прийомами та формами виховної роботи з учнівським колективом.

  3. Схарактеризувати види, структуру, стадії розвитку колективу.

  4. З’ясувати шляхи формування учнівського колективу.

  5. Визначити особливості роботи з негативно спрямованими мікрогрупами учнів.

  6. Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати міжпредметні зв’язки, порівнювати.

Основні поняття. Колектив, учнівський колектив, види колективу, структура колективу, стадії розвитку колективу, згуртованість, шляхи формування колективу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.