Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.doc
Скачиваний:
435
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

Школознавство

Лекція № 8.

Тема. Наукові засади внутрішкільного контролю. Принципи управління освітою. Органи освіти, їх функції і структура.

План.

 1. Cтисла характеристика системи середньої освіти.

 2. Органи освіти, їх функції.

 3. Принципи управління освітою.

 4. Наукові засади внутрішкільного контролю.

 5. Планування роботи школи.

Завдання роботи.

 1. Надати стислу характеристику системи середньої освіти.

 2. Розкрити принципи управління освітою.

 3. Визначити наукові засади внутрішкільного контролю.

 4. Ознайомити з сутністю та видами планування роботи школи.

 5. Вдосконалювати уміння узагальнювати, робити висновки, аналізувати актуальні педагогічні проблеми.

Основні поняття. Школознавство, система освіти, структура системи освіти, органи освіти, управління освітою, принципи управління освітою, внутрішкільний контроль.

Список літератури.

Бегей В. М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних за­садах. — Львів, 1995.

Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – С.427–449.

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). — К., 1994.

Онишів 3. М. Основи школознавства. — Тернопіль, 1996.

Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загально­освітньою школою: соціально-педагогічний аспект. — К., 1996.

Пермяков О.А., Морозов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – К.: Знання, 2006. – С.71–80.

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи. — К., 1977.

Фіцула М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. – К. : Академія, 2001. – С.395–413.

1.Cтисла характеристика системи середньої освіти.

В останні десятиріччя говорять про необхідність здобуття людиною освіти протягом всього життя. Для цього існує національна система освіти. Вона повиннна забезпечити право кожного громадянина певного віку на отримання освіти.

Школознавство – галузь педагогіки, яка досліджує завдання, зміст, методи керування шкільною справою, систему керівництва школою та організацію цієї роботи. Зміст школознавства – принципи керування школою, роль школи в розвитку суспільства, діяльність органів керування освітою, облік та звітність закладів освіти, статистика (С.Гончаренко).

Освіта – одна з основних категорій педагогіки. У неї декілька визначень. Одне з них стосується теми лекції. Система освіти - сукупність освітніх (чи учбових і виховних) установ у межах конкретного міста, регіону, країни.

В останні десятиріччя говорять про необхідність здобуття людиною освіти протягом всього життя. Для цього існує система неперервної освіти. В ній багато компонентів, в тому числі загальна середня освіта (ЗСО).

Процес отримання освітньої підготовки має кілька рівнів. Відповідно до закону України "Про освіту" (1996 р.) встановле­но такі освітні рівні:

 1. початкова загальна освіта;

 2. базова загальна середня освіта;

 3. повна загальна середня освіта;

 4. професійно-технічна освіта;

 5. базова вища освіта;

 6. повна вища освіта.

Всі вони пов'язані між собою (рис. ).

г,

І рівні освіти і

Рис.Взаємозв'язок між рівнями освіти


Характеристики системи освіти: рівневість, наступність, керованість, ефективність тощо.

Мета діяльності СЗНЗ – забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на за­гальнолюдських цінностях та певних принципах (науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності тощо.

Особливості роботи СЗНЗ представлені в Законі України "Про загальну середню освіту".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.