Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiN1 (2).doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тематика практичних занять

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 (2 год.)

Тема: Лінгвістичний аналіз художнього тексту у світлі сучасної науки про мову художнього твору

Теоретичні питання

 1. Предмет, мета і завдання ЛАХТу.

 2. Зв’язок ЛАХТу з іншими дисциплінами.

 3. Періодизація ЛАХТу.

 4. Основні завдання ЛАХТу.

 5. Методологічні основи дослідження художнього тексту.

 6. Методи дослідження художнього тексту.

Література:

 1. Бойко М. Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки. – К., 1961.

 2. Булаховська Ю. Слово наукове – слово поетичне // Мовознавство. – 1983. - № 2. – С. 37.

 3. Ващенко В. Про становлення й самовизначення лінгвостилістики як науки // Українська народна лексика. – Дніпропетровськ, 1973.

 4. Гольдберг Л.І., Королевич Н.Ф. Українська мова: Бібліографічний покажчик (1918-1961). – К., 1963.

 5. Демський М., Краснова Л. Словник метамови інтерпретатора художнього тексту. – К., 1994.

 6. Дроздовський В. П. Мовностилістичний аналіз художнього твору. – Одеса, 1968.

 7. Загнітко А. П. Лінгвістика тексту. – Донецьк, 2006.

14

 1. Ковалик І., Мацько Л., Плющ М. Методика лінгвістичного аналізу тексту. – К., 1984.

 2. Ковалик І., Ощипко І. Художнє слово Василя Стефаника. – Львів, 1972.

 3. Ковалик І., Ощипко І., Полюга Л. Словопокажчик «Лексика поетичних творів Івана Франка». – К., 1990.

 4. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

 5. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. — 416 с.

 6. Малажай Г. М. Лінгвістычны аналіз тэксту. – Мн., 1992.

 7. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К., 1986.

 8. Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К., 1985.

 9. Рожило Л.П. Загальні основи лінгвістичного аналізу тексту // УМЛШ. – 1978. - № 2.

 10. Словник мови Г.Квітки-Основ’яненка: У 3-х томах. – Харків, 1970-1979.

 11. Словник мови Тараса Шевченка: У 2-х томах. – К., 1964.

 12. Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту. – Тернопіль, 1997.

Практичні завдання

1.Прочитайте пісню. З’ясуйте, які образні засоби надають їй мелодійності, пісенності. Зробіть лінгвістичний аналіз.

Чорнобривці

Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю,

Та й навчила веснянки співати

Про квітучу надію свою.

Як на ті чорнобривці погляну,

Бачу матір стареньку,

Бачу руки твої, моя мамо,

Твою ласку я чую, рідненька.

Я розлуки та зустрічі знаю,

Бачив я у чужій стороні

Чорнобривці із рідного краю,

Що насіяла ти навесні.

Прилітають до нашого поля

Із далеких країв журавлі.

Розквітають і квіти і доля

На моїй українській землі (М.Сингаївський).

Розкажіть про свої улюблені квіти. Які роздуми вони у вас викликають?

15