Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
 1. Визначення маржинального прибутку в cvp-аналізі.

У CVP- аналізі важливе значення має показник маржинального прибутку і його відносна величина— коефіцієнт маржинального прибутку.

Маржинальний прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації та змінними витратами, або суми постійних витрат і прибутку :

МП = Д -- Взм , (2.1)

або

МП=Впост + П , (2.2)

де МП — маржинальний прибуток за період, що аналізується;

Д — чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за період.

що аналізується;

Взм — змінні витрати за період, що аналізується;

Впост— постійні витрати за період, що аналізується;

П — прибуток від реалізації продукції (операційний прибу­ток) за період, що аналізується.

Маржинальний прибуток є верхньою межею прибутку при зміні величини постійних витрат: коли постійні витрати пряму­ють до нуля, операційний прибуток прямує до маржинального (рис. 2.1)

Чистий дохід (виручка від реалізації ) продукції

Сукупні витрати на виробництво та реалізацію продукції

Операційний прибуток

Змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції

Постійні витрати

Операційний прибуток

Маржинальний прибуток

Рис. 2.1. Схема взаємозв'язку операційного та маржинального прибутку

Розрахунок коефіцієнта маржинального прибутку як спів відношення маржинального прибутку і виручки (чистого доход) від реалізації:

КМП = МП : Д (2.3)

де Кмп — коефіцієнт маржинального прибутку за період, що аналізується;

МП — маржинальний прибуток за період, що аналізується;

Д — чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за період, to аналізується.

Коефіцієнт маржинального прибутку показує частку маржинального прибутку в чистому доході. Якщо ціни та норми змінних витрат є стабільними впродовж певного періоду часу, то коефіцієнт маржинального прибутку є стабільною величиною. Тоді зміну операційного прибутку внаслідок зміни обсягу виробницт­ві можна визначити за формулою:

∆П = ∆Д-КМП, (2.4)

де ∆П — зміна операційного прибутку;

∆Д — зміна чистого доходу (виручки) від реалізації продукції;

Кмп — коефіцієнт маржинального прибутку.

 1. Аналіз рівноваги операційної діяльності.

Операційна діяльність щодо виготовлення продук­ції або надання послуг вважається врівноваже­ною, коли виручка від продажу цієї продукції (послуг), тобто до­хід, дорівнює сукупним витратам. Цей обсяг продукції ще корот­ко називають точкою беззбитковості.

Визначення точки беззбитковості — обсяг виробництва та реалізації продукції, за якого одержані доходи від реалізації продукції обіг, послуг) дорівнюють витратам на її виробництво та реалізацію.

Для визначення точки беззбитковості (критичного обсягу) у натуральному виразі використовують таку формулу:

Gкр * Ц = Gкр * Взм + Впост (3.1)

ідей маємо:

Gкр = Впост : (Ц - Взм ) (3.2)

Gкр — критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості) у натуральних одиницях виміру;

Ц — ціна одиниці продукції;

В'зм — змінні витрати на одиницю продукції;

Впост — постійні витрати на весь обсяг реалізації.

Грошова форма критичного обсягу розраховується за формулою:

Gкр = Впост : Кмп (3.3)

де Qкр — критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості) у грошових одиницях виміру;

Впост — постійні витрати на весь обсяг реалізації продукції;

Кмп — коефіцієнт маржинального прибутку.

Отже, у точці беззбитковості виручка від реалізації продукції дорівнює витратам на її виробництво та реалізацію, тобто:

Д = В'зм + Впост (3.4)

З формули маємо :

Д - В'зм = Впост (3.5)

Оскільки ліва частина рівності є маржинальним прибутком (згідно із формулою (14.1)), то в точці беззбитковості постійні витрати відшкодовуються за рахунок маржинального прибутку.

МП = Впост (3.6)

Точку беззбитковості можна визначити графічно (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Визначення точки беззбитковості:

Двома найважливішими лініями на графіку є функції чистого юду (виручки) та сукупних витрат. Точка їх перетину показує і обсяг виробництва, за якого прибуток підприємства дорівнює тю, тобто виручка дорівнює сукупним витратам. Отже, точка перетину лінії виручки від реалізації (чистого доходу) та лінії витрат на виробництво та реалізацію продукції визначає точку кри­того обсягу реалізації (точку беззбитковості, мертву точку, мг рентабельності). Будь-яка різниця по вертикалі між лініями виручки та сукупних витрат праворуч від точки беззбитковості вказує прибуток за даного обсягу виробництва, а зону збитків показано ліворуч від точки беззбитковості.

Графік показує, що рівень критичного обсягу реалізації залежить від структури собівартості. Прибуток підприємства залежить не лише від кількості реалізованої продукції, а й від частки постійних витрат, що буде віднесена на одиницю продукції.

Перевищення обсягу реалізації над критичним обсягом є межею безпеки. Значення зони безпеки полягає в тому, що вона показує можливе скорочення обсягу реалізації, яке підприємство же допустити перед тим, як зазнає збитків.

Питания для самоконтролю

 1. З’ясуйте сутність і роль CVP-аналізу.

 2. На яких передумовах ґрунтується CVP- аналіз?

 3. Назвіть показники, що обчислюються та аналізуються в процесі CVP- аналізу .

 4. Поясніть економічну сутність маржинального прибутку і методику його обчислення.

 5. Поясніть взаємозв’язок маржинального та операційного прибутку підприємства.

 6. Що таке критичний обсяг реалізації ?

 7. Як визначається коефіцієнт маржинального прибутку і для чого він потрібен?

 8. Як аналітично визначити беззбитковий обсяг продукції у натуральному виміру?

 9. Виведіть формулу для обчислення беззбиткового обсягу продукції у грошовому вимірі.

 10. Які висновки дозволяють зробити результати розрахунку критичного обсягу реалізації?

Лекція 14: Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат.

 1. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва.

 2. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат.

 3. Поняття операційного важеля та його розрахунок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.