Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

4. Центри відповідальності та їх необхідність.

Важливе значення в системі управління витратами підприємства має їх диференціація за місцями виникнення та центрами відповідальності.

Центр відповідальності – це структурний підрозділ підприємства, котрий очолює певна особа (менеджер), яка самостійно приймає управлінські рішення в межах своїх повноважень і несе персональну відповідальність за виконання встановлених планом показників діяльності.

Ефективна система обліку за центрами відповідальності ґрунтується на таких принципах :

 1. Менеджери відповідають тільки за ту діяльність, що перебуває під їх контролем.

 2. Менеджери беруть участь у визначенні цілей, за якими оцінюватиметься їх діяльність.

 3. Менеджери намагаються досягти поставленої перед ними та їх підрозділами мети.

 4. Чітка визначеність ролі обліку в системі заохочення працівників.

 5. Звіти про виконання бюджетів складаються регулярно і використовується практично для оцінки діяльності центрів відповідальності.

Концепцію центрів та обліку відповідальності вперше було сформульовано Джоном Хіггінсом. На початку 1950-х років вона набула значного поширення у США , а згодом і інших країнах. Початковою метою обліку за центрами відповідальності було посилення контролю за витратами через встановлення персональної відповідальності менеджерів за витрачання ресурсів.

Однак, вивчення психологічних аспектів поведінки людей свідчить, що встановлення жорсткого контролю та використання цих результатів як докір менеджерам змушує останніх більше часу приділяти пошуку виправдань власних дій, а не шляхів досягнення поставленої мети.

Тому сьогодні завданням обліку за центрами відповідальності є не так контроль, як допомога в організації самоконтролю, оскільки загальновідомо, що жодна людина не стане порушувати вигідні для неї умови та критерії діяльності.

Отже, головною метою обліку відповідальності є допомога менеджерів у складанні звітів про виконання бюджетів та оцінюванні результатів діяльності.

Менеджер вищого рівня

звіт про результати діяльності

Менеджер нижчого рівня

Оцінка діяльності

С амооцінка

  1. Загальна схема обліку відповідальності.

Створення і функціонування системи обліку за центрами відповідальності передбачає :

 1. Визначення центрів відповідальності

 2. Складання бюджету для кожного центру відповідальності

 3. Регулярне складання звітності про виконання

 4. Аналіз причин відхилень та оцінка діяльності центру

Основою обліку за центрами відповідальності є закріплення витрат і доходів за керівниками різних рівнів і систематичний контроль за виконанням ними затверджених бюджетів. Для виділення центрів відповідальності насамперед беруть до уваги організаційну і технологічну структуру підприємств, посадові інструкції, які встановлюють права та обов’язки конкретних працівників.

5.Типи центрів відповідальності.

Кожний окремий структурний підрозділ виконує різні функції, відповідає за певний обсяг роботи, має різні повноваження у сфері прийняття управлінських рішень. Залежно від зазначених факторів на підприємстві виділяють декілька типів центрів відповідальності (рисунок 5.1.)

ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Центр

доходів

Центр інвестицій

Центр

витрат

Центр прибутку

Структурний підрозділ підприємстві, керівник якого несе відповідаль-ність тільки за формування доходів у встановлених обсягах

Структурний підрозділ підприємстві, керівник якого несе відповідальність лише за використання наявних інвестиційних ресурсів та одержання необхідного прибутку від інвестиційної діяльності

Структурний підрозділ підприємства, керівник якого несе відповідальність за здійснення витрат у процесі господарської діяльності й не має прямого впливу на обсяг реалізації, формування доходів та прибутку

Структурний підрозділ підприємства,керівник якого безпосередньо впливає на обсяг реалізації продукції, суму доходів, витрат, прибутку, тобто відповідає і за доходи, і за витрати

Рис 5.1. Класифікація центрів відповідальності за обсягом повноважень та відповідальності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.