Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Тема 3. Управління витратами.

Лекція 4: Організаційні аспекти управління підприємством.

 1. Централізація і децентралізація - основні аспекти структури управління.

 2. Функції управління витратами.

 3. Основні методи управління підприємством

 1. Централізація і децентралізація - основні аспекти структури управління.

Кожне підприємство має власну організаційну структуру, яка визначається наявністю та взаємодією його підрозділів.

Підрозділи підприємства виконують різні функції і можуть мати різну назву : цехи , відділи, служби, департаменти, секції, відділення тощо. Ці підрозділи очолюють керівники (менеджери, завідуючі), які відповідають за їх роботу.

На великих підприємствах не рідко одна і та сама особа (власник, головний менеджер) здійснює управління господарською діяльністю і приймає важливі рішення. Але здатність людини керувати має певні обмеження тому у разі зростання масштабів бізнесу є ускладнення його структури, і виникає необхідність розподілити повноваження з прийняття рішень між різними рівнями управління.

Розрізняють наступні аспекти організаційної структури управління :

 • Централізація

 • Децентралізація

Основним визначником цих аспектів є повноваження – це влада, делегована організацією. Делегування повноважень з прийняття рішень означає децентралізацію управління.

Централізація володіє наступними перевагами :

 • Вище керівництво знайоме з усіма аспектами діяльності підприємства, що дозволяє ефективно управляти поточною діяльністю і приймати важливі управлінські рішення ;

 • Низькі витрати на отримання управлінського персоналу.

Недоліки централізації :

 • Обмеженні можливості вищого керівництва щодо зосередження на глобальних стратегічних проблемах і рішеннях;

 • Керівники не можуть досконало орієнтуватися у всіх сферах діяльності підприємства.

Децентралізації притаманні наступні переваги:

 • Можливість вищого керівництва зосередитися на глобальних стратегічних проблемах і рішеннях;

 • Оперативне прийняття рішень на відповідних рінях управління;

 • Рішення приймаються тими менеджерами, які найглибше розуміються на суті проблеми;

 • Менеджери набувають досвіду управління , що дає їм змогу часом посісти вирішальні посади.

Недоліки децентралізації :

 • Ускладнення процесу координації діяльності;

 • Можливість появи нездорової внутрішньої конкуренції;

 • Збільшення витрат на утримання обслуговуючого персоналу.

Отримання менеджером права самостійно приймати рішення означає водночас і відповідальність за його наслідки. Тому підрозділ, очолюваний керівником, який несе відповідальність за результати його діяльності, отримав назву «центр відповідальності».

 1. Функції управління витратами

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх функцій, які властиві управлінню будь-яким об’єктом, тобто розробку (прийняття) і реалізацію рішень, а також контроль за їх виконанням. Функції управління витратами реалізуються через елементи управлінського циклу : прогнозування і планування, організацію, координацію і регулювання, активізацію і стимулювання виконання, облік і аналіз.

Виконання функцій управління в повному обсязі по всіх елементах складає цикл взаємодії керуючої (управляючої) підсистеми (суб’єкт управління ) на керовану систему (об’єкт управління).

Суб’єктами управління витратами виступають керівники і спеціалісти підприємства і виробничих підрозділів(виробництв, цехів, відділів, дільниць тощо).

Об’єктами управління є затрати на розробку, виробництво, реалізацію, експлуатацію (використанні) і утилізацію продукції.

Загальна схема і взаємодія функцій управління витратами показана на рисунку 2.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.