Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Питания для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте значення внутрішнього управлінського контролю?

 2. Поясніть схему дії механічного контролю?

 3. Які недоліки властиві сучасній системі внутрішнього контролю?

 4. З яких елементів складається внутрішній управлінський контроль і у чому його суть?

 5. Що розуміють під поведінкою витрат?

 6. Що таке функція витрат і як її можна описати?

 7. За допомогою яких методів можна вивчити поведінку витрат та у чому полягає їх суть?

 8. Які показники використовуються для визначення ступеня надійності функції витрат?

 9. Поясніть суть коефіцієнта детермінації та механізм його розрахунку?

 10. З’ясуйте можливі резерви зниження витрат?

 11. Які існують джерела матеріального стимулювання зниження рівня витрат?

Тема 7. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток» , як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень.

Лекція 13: Управління витратами і ефективність виробництва.

 1. Сутність і передумови аналізу системи «витрати-випуск-прибуток».

 2. Визначення маржинального прибутку в CVP-аналізі.

 3. Аналіз рівноваги операційної діяльності.

 1. Сутність і передумови аналізу системи «витрати-випуск-прибуток»

В Україні досить широко застосовується аналіз співвідношення «витрати-випуск-прибуток» , або коротко CVP – аналіз.

Метою такого аналізу є визначення :

 • Обсягу продаж, який забезпечує беззбитковість діяльності;

 • Величини прибутку за певного обсягу продаж;

 • Впливу змін суми витрат, обсягу реалізації та ціни на суму прибутку;

 • Оптимальної структури витрат.

За своєю сутністю CVP- аналіз є досить простим, базується на відомих показниках і дозволяє оперативно оцінити вплив вели­чини і структури витрат, обсягу продажу продукції на прибуток, аналізувати його залежність від рівня цін і структури виробницт­ва, обґрунтовувати маркетингову стратегію. Із самої назви ви­пливає, що CVP- аналіз з'ясовує зв'язок між витратами, рівнем операційної активності та прибутком. Термін «операційна актив­ність» характеризує результативність діяльності підприємства. Для виробничого підприємства вона визначається обсягом виго­товленої продукції.

За CVP- аналізу співвідношення «витрати-випуск-прибуток» спрощуються і припускається, що в їх основі лежать лінійні залежності. Тобто аналіз базується на таких передумовах:

 • усі витрати можна чітко поділити на змінні й постійні;

 • усі змінні витрати пропорційні, а постійні не містять еле­ментів дегресуючих витрат і є лише функцією часу;

 • ціни на вироби не залежать від обсягу виробництва і в ме­жах розрахункового періоду стабільності.

У процесі CVP- аналізу обчислюються та аналізуються такі показники:

 • маржинальний прибуток;

 • коефіцієнт маржинального прибутку;

 • рівноважний обсяг операційної діяльності (точка беззбит­ковості);

 • рівень безпеки операційної діяльності;

 • обсяг операційної діяльності, що забезпечує цільову прибут­ковість;

операційний ліверідж (операційна залежність), який дозво­ляє оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу продукції і структури витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.