Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать
 1. Управління виробничими затратами на базі змінних витрат.

Калькулювання змінних витрат – це метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних виробничих витрат.

Принципова відмінність системи калькулювання змінних витрат від системи калькулювання повних витрат полягає у підході до постійних виробничих накладних витрат (рис. 2.1).

Витрати на збут і управління

Постійні виробничі накладні витрати

Змінні виробничі накладні витрати

Прямі матеріали і заробітна плата

Незавершене виробництво

Калькулювання повних витрат

Собівартість готової продукції

Калькулювання змінних витрат

Собівартість реалізованої продукції

Витрати періоду

Запаси

Актив балансу

Звіт про прибуток

Рис.2.1.Калькулювання повних та змінних витрат.

У системі калькулювання повних витрат у собівартість продукції включаються всі виробничі витрати. Відповідно усі вони (як змінні, так і постійні) розподіляються між виробами і включаються у собівартість незавершеного виробництва та готової продукції.

В умовах використання системи калькулювання змінних витрат не тільки операційні витрати (на управління , збут) , а й постійні виробничі витрати розглядаються як витрати періоду і списуються за рахунок прибутку. В результаті у собівартість незавершеного виробництва і готової продукції включаються тільки змінні виробничі витрати.

Система калькулювання змінних витрат дозволяє визначити маржинальний дохід, який широко застосовується для аналізу прибутковості та прийняття управлінських рішень.

Маржинальний дохід (МД) – це різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами підприємства.

МД = продажі – змінні витрати

Маржинальний дохід відображає внесок сегмента (продукту, підрозділу тощо) у покриття постійних витрат та формування прибутку.

З урахуванням цього можна визначити цей показник так :

МД = постійні витрати + прибуток

Перевагами системи калькулювання змінних витрат є:

 1. Звіти, складені на основі калькулювання змінних витрат.

 2. Спрощується калькулювання собівартості продукції, а оцінка запасів здійснюється відповідно до поточних витрат, що необхідні для виготовлення певних виробів.

 3. Величина операційного прибутку перебуває у прямій залежності від обсягу реалізації.

Недоліками системи калькулювання змінних витрат вважають:

 1. Звітність підприємства, складена на основі калькулювання змінних витрат, не відповідає загальноприйнятим принципам підготовки фінансової звітності та вимогам податкової системи.

 2. Для розподілу витрат на змінні та постійні потрібно додаткові розрахунки, які не завжди забезпечують точний результат.

 3. Для прийняття стратегічних рішень необхідна інформація про повні витрати підприємства, що потребує додаткових витрат на розподіл постійних витрат позасистемним шляхом.

Питания для самоконтролю

 1. Які Ви знаєте зарубіжні системи обліку і калькулювання витрат на підприємстві?

 2. Що являє собою метод калькулювання собівартості продукції на «основі діяльності»?

 3. На які групи поділяються технологічні операції?

 4. Що таке пули?

 5. Як визначається ставка розподілу?

 6. За якою формулою здійснюється розподіл пулу за видами продукції?

 7. Охарактеризуйте послідовність калькулювання на основі діяльності.

 8. У чому саме проявляються відмінності калькулювання собівартості на базі повних та змінних витрат?

 9. Охарактеризуйте маржинальний дохід, як показник аналізу прибутковості та прийняття управлінських рішень.

 10. Перелічіть переваги та недоліки системи калькулювання змінних витрат.

Лекція 10: Сумісне виробництво, готова та реалізована продукція.

 1. Калькулювання у комплексному (сумісному) виробництві.

 2. Собівартість готової та реалізованої продукції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.