Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції КПЗК.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
757.76 Кб
Скачать

122

Міністерство аграрної політики України

Стрийський коледж ЛНАУ

Досвід впровадження

інноваційних технологій

навчання

Конституційне право зарубіжних країн

Загальна частина

(конспект лекцій)

Стрий 2010

Укладач: Скрицька Наталія Богданівна викладач правових дисциплін Стрийського коледжу ЛНАУ.

Рецензент: Ковцун Роксолана Маркіянівна викладач правових дисциплін Стрийського коледжу ЛНАУ.

Конспект лекцій призначений для вивчення, систематизації та закріплення знань з курсу конституційного права зарубіжних країн.

У загальній частині конспекту лекцій розкрито поняття конституційно-правового регулювання; розглянуто устрій та державну політику, політичні партії та партійні системи, політичні режими, державний устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» 2009 року з юридичних дисциплін.

Розглянуто і схвалено цикловою комісією правових дисциплін Протокол № від 2010 року

Голова ц. к. ……………………..Г. І. Іванишин.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………...4

1. Конституційне право зарубіжних країн як галузь права , наука і навчальна дисципліна………………………………….…………………………………...5-15

2..Конституції зарубіжних країнах………………………………………....16-27

3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах . Конституційні права ісвободи…………………………………………………………………………

4. Політичні партії і партійні системи в зарубіжних країнах………………………….

5. Конституційна регламентація форми безпосередньої демократії в зарубіжних країнах. (Вибори.).……………………………………………………………………………

6. Конституційна регламентація форми безпосередньої демократії в зарубіжних країнах. (Референдум.)…………………………………………………………………..

7. Форми держав у зарубіжних країнах…………………………………..

8. Організація центральних (вищих) органів влади в зарубіжних країнах. (Поняття парламенту та формування)……………………………

9. Організація центральних (вищих) органів влади в зарубіжних країнах. (Діяльність парламенту.)

10. Організація центральних (вищих) органів влади в зарубіжних країнах.(Уряд.)………………………………………………………………………

11. Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах.( Загальна характеристика.)……………………………………………………………………

12. Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах. (Діяльність.)…

13. Конституційні основи судової влади в зарубіжних країнах…………..

Література………………………………………………………

Вступ

Навчальний курс - «Конституційне право зарубіжних країн» ра­зом з курсами «Теорія держави та права», «Історія держави та права», «Конституційне право України», становить основу підго­товки фахівця-юриста.

Вивчення конституційного права зарубіжних країн – важливий напрямок юридичної і політологічної освіти. Крім того, що воно розвиває загальну професійну культуру юриста, не менш важливим є і прикладний характер таких знань. Зокрема у зв’язку із наявністю постійної потреби у порівняльному аналізі вітчизняних і зарубіжних інститутів конституційного права. Україна стала на шлях демократичного розвитку, в ній з моменту проголошення незалежності і по сьогоднішній день відбувається процес випрацювання найоптимальнішої форми організації державної влади. У зв’язку із цим доречним буде врахувати досвід зарубіжних країн, який набувався ними на протязі 50 – 200 років.

Конституційне право в кожній зарубіжній країні — це основоположна, фундаментальна галузь усієї національної системи права. Як і будь-яка інша галузь права, вона становить сукупність конституційно-правових норм, що закріплюють економічну, політичну й соціальну основи держави; права та обов'язки громадян (підданих); форми правління, державного устрою; політичний режим; організацію, компетенцію і порядок діяльності вищих і місцевих органів державної влади й управління; виборче право і виборчу систему.

Конституційне право зарубіжних країн, як базова, динамічна галузь публічного права, має створити надійні гарантії захисту прав і свобод людини, обмежити державну владу, закріпити створення громадянського суспільства, посісти провідне місце в системі юридичних дисциплін.

Тема 1: Конституційне право зарубіжних країн як галузь права , наука і навчальна дисципліна.

План

1. Поняття конституційного права зарубіжних країн.

2. Предмет конституційного права зарубіжних країн.

3. Метод предмету.

4 Система конституційного права зарубіжних країн.

5.Джерела науки конституційного права зарубіжних країн.

а) поняття джерел.

б) закони, акти виконавчої влади та парламентські статути, як джерела конституційного права зарубіжних країн.

в) інші джерела конституційного права зарубіжних країн.

6. Конституційне право зарубіжних країн, як навчальна дисципліна.

  1. Поняття конституційного права зарубіжних країн.

Термін конституційне право вживається в трьох значеннях:

  1. це конкретна галузь діючого права тої чи іншої держави, яка, подібно до інших галузей права, являє собою внутрішньо узгоджену сукупність норм, що регулюють визначену сферу суспільних відносин.;

  2. це назва однієї з юридичних наук, яка вивчає діюче конституційне право.;

  3. це учбова дисципліна, курс, предмет викладання в юридичних вузах, який дає основи знань про діюче конституційне право і науку конституційного права .

Конституційне право зарубіжних. країн є головною галуззю права кожної зарубіжної країни, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють економічну основу держави, форму правління і форму державного устрою, визначають організацію, компетенцію і порядок діяльності вищих органів державної влади, місцевого самоврядування, права, обов’язки і свободи громадян, виборче право і виборчу систему.

Конституційне право визначає основи інших галузей права.

Норми конституційного права, які регул. відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адміністративного і фінансового права.

Норми, які регулюють відносини власності – основа цивільного права.

Вживаються терміни конституційне право і державне право. Суттєвої відмінності між ними немає, але слід вказати, що в країнах, де основними цінностями є демократія, конституціоналізм, галузь називається конституційним правом а в країнах, де основним акцент не на конституції, а ставиться на державу, галузь називається державне право.

Отже, поняття конституційне право зарубіжних країн не означає, що існує особлива галузь права. При вживанні даного терміну мова йде про відгалуження від єдиної науки конституційного права, про порівняльне вивчення конституційного права різних країн, а також про учбову дисципліну. В правовій системі будь - якої країни є своє конституційне право як сукупність конституційно - правових норм, діючих на території даної держави.

Конституційне право зарубіжних країн прийнято ділити на Загальну і Особливу частини. В загальній частині подається цілісне уявлення про поняття, принципи соціально – економічного, політичного і територіального устрою окремих держав, про основні теорії конституції, інститути конституційного права. Особлива частина вміщує аналіз досвіду конституційного (державного) права окремих держав з врахуванням багатоманітності форм політичного устрою і специфіки конституційного законодавства. Можна сказати, що в загальній частині вивчається державно – правові інститути, а в особливій частині - основи конституційного права конкретної держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.