Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції по статич. тензом.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
143.24 Mб
Скачать

І. Організація і планування проведення експериментальних робіт

Методика проведення експериментальних досліджень є сукупністю окреслених способів і прийомів отримання дослідних даних. Вона включає в себе цілий комплекс робіт, а саме: обґрунтування необхідності постановки та проведення експерименту, вибору методу дослідження, матеріалу і масштабу моделі, приладів і обладнання, вибір раціональної послідовності проведення дослідів, статистичної обробки результатів, перевірка вірогідності та оформлення отриманих результатів.

Специфіка експериментальної роботи полягає у тому, що вона не може бути кваліфікована як абсолютно вірна чи помилкова, оскільки, в будь-якому випадку, дослідник отримує якісь об’єктивні дані, що містять певну похибку. Ефективність експериментального дослідження, в багатьох випадках, залежить від того, наскільки чітко сформульована мета майбутнього досліду.

У випадку прикладних досліджень, на відміну від теоретичних, необхідно узгоджувати мету роботи з особливостями досліджуваної конструкції чи технологічного процесу. Це потребує координації роботи експериментатора з конструкторами і технологами.

1.1. Обґрунтування необхідності постановки експерименту

Обґрунтовуючи необхідність постановки експерименту особливу увагу необхідно звертати на інформаційну цінність отримуваних результатів.

Експеримент будемо вважати перспективним, якщо:

а) об’єктом дослідження є нові явища, матеріали, процеси, конструкції та їх нові властивості;

б) перевіряються теорії чи гіпотези, а також з’ясовуються межі їх застосування;

в) отримуються точніші кількісні чи нові якісні дані про відомі властивості процесів, явищ, матеріалів і конструкцій.

Однак, це є необхідною умовою проведення експерименту. Для того, щоб експеримент був дійсно перспективним, потрібно вибрати і відповідний метод дослідження. Він має бути придатним для отримання об’єктивної інформації, мати достатню відтвореність результатів, необхідну чутливість та точність. Застосовувати ново-розроблені методи доцільно у випадку коли вони дають можливість отримати принципово нові результати та значно підвищити ефективність дослідження. Якщо результати експерименту можна отримати в достатньо короткий термін, то такі дослідження вважаються надперспективними. При використанні недостовірних та довготривалих методів, проведення експерименту вважається недоцільним.

У дослідницькій практиці досить часто необхідно проводити стандартні та трудомісткі експерименти, що регламентуються відповідними державними стандартами України (ДСТУ, російський ГОСТ), а саме: механічні випробування, визначення твердості, різноманітні технологічні проби і ін. Навіть за простоти та доброго методичного забезпечення таких дослідів необхідно правильно обґрунтувати їх кількість, узгодити точність результатів з похибками основного експерименту і переконатися чи достатньо отримуваної інформації. При обґрунтуванні постановки експерименту слід надати перевагу тим методам, які забезпечені налагодженими автоматизованими системами і програмами обробки дослідних даних на базі засобів обчислювальної техніки, у тому числі комп’ютерів нового покоління з сучасним математичним забезпеченням і візуальними засобами відображення інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.