Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції з іст. стар. цив..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
781.31 Кб
Скачать

87

Стародавнiй єгипет. Єгипет Раннього та Стародавнього царства.

1. Природа та населення стародавнього Єгипту.

Пiвнiчно-Схiдна Африка - одне з найдавнiших вогнищ стародавньої цивiлiзацiї. Тут протiкає одна з найдовших рiк свiту - Нiл / єгиптяни називали його " Хапi"/. Довжина Нiлу - 6670 км., ширина - бiля Елефантiни - 500 м., потiм - до одного км., глибина досягає 10 м. Пiсля розливу цiїї рiки земля навколо неї вкривалась намулом i ставала чорною та родючою. Шар намулу досягав десяткiв метрiв.Висока та стабiльна врожайнiсть забезпечувалась щорiчним вiдновленням родючостi грунту, що збагачувався новими вiдкладами намулу, котрий пiд впливом сонячного тепла видiляв сполуки азоту та фосфору, необхiднi для майбутнього врожаю. Таким чином, грунт не потребував додаткових мiнеральних чи органiчних добрив. Єгиптяни називали свою країну " Та Кемет"- Чорна Земля. Там де закiнчувалась чорна земля починався свiт пiщаних та кам"яних пустель: Червона країна, Дезере.

Сучасна назва Єгипет походить вiд стародавнiх грекiв, котрi називали цю країну " Айгюптос", вiд єгипетської назви древньої столицi Хет-ка-Птах, яку греки називали Мемфiсом. Справедливими видаються слова Геродота:" Єгипет - дар Нiлу". Справдi, коли у V тис. до н.е. зменшився вплив вологих вiтрiв, знизився рiвень грунтових вод - наступ пустелi змушував пастушi племена тягнутись до Нiлу, де вони поряд iз збиральництвом, мисливством, рибальством та скотарством займаються вже i землеробством.

Вже в стародавнi часи Єгипет складався з двох частин: Верхнього i Нижнього Єгипту. Верхня країна являла собою смугу землi вздовж течiї рiки вiд перших порогiв. Ширина нiльської долини змiнювалась вiд 1-2 до 20 км. Нижнiй Єгипет - це частина рiки перед впадiнням Нiлу в море. Вона починалась за 200 км. вiд берега моря i являла собою розрiзану рiчковими рукавами заболочену мiсцевiсть. Своєю трикутною формою вона нагадувала букву грецького алфавiту, через що ми сьогоднi називаємо її Дельтою.

Навеснi, коли в горах Ефiопiї тане снiг, а в тропiчнiй Африцi в розпалi дощовий сезон, рiки, якi дають початок Нiловi, одночасно вбирали в себе велику кiлькiсть надлишкової води. В серединi липня повiнь досягала пiвденних кордонiв Єгипту. Потiк води перевищував звичайну норму в десять разiв.

Найвищий рiвень припадав на серпень-вересень i перевищував звичайний на пiвднi на 14 метрiв, а на пiвночi на 8-10 метрiв. В серединi листопада вода починала спадати, а земля вкривалась шаром чорного, дуже родючого намулу, гумусу / так називали часточки, що мiстились у водi/.

Жорстокi умови, з якими зiткнулась бiльшiсть жителiв Єгипту, поставили їх перед вибором. I вони зробили його, вважаючи, що краще згуртуватися i напружено працювати на чорнiй землi, нiж без води i їжi блукати Червоною країною.Долина рiки заселяється починаючи з VI тис. до н.е. Племена, що приходили сюди, говорили рiзними мовами i мали рiзноманiтний зовнiшнiй вигляд. Проте тисячолiття проведенi разом привели до появи їдиного народу - єгиптян. Їхня мова належала до однiїї з африканських груп афразiйських чи семiто-хамiтських, мов. Єгиптяни були середнього зросту, мали широкi плечi, смугляву шкiру та чорне, пряме волосся. Жiнок єгипетськi художники

зображали свiтлiшими / можливо, вони намагались уникнути загару/.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.