Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЇ - УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
580.17 Кб
Скачать

Питания для самоконтролю

 1. Чим викликана необхідність контролю в управлінні витратами ?

 2. Які завдання вирішує організація контролю витрат на підприємстві?

 3. Як класифікуються витрати у процесі здійснення їх контролю?

 4. Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій, за часом здійснення контрольних операцій ?

 5. З’ясуйте співвідношення між видами контролю за різними класифікаційними ознаками.

 6. Які методи контролю витрат Ви знаєте ?

 7. За допомогою яких показників оцінюється діяльність підрозділів – центрів витрат ?

 8. Для чого треба перерахувати планові витрати на фактичний обсяг ?

 9. У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями ?

 10. Охарактеризуйте загальну схему контролю витрат.

Лекція 12 : Шляхи зниження та вивчення поведінки витрат.

 1. Суть внутрішнього управлінського контролю та його елементи.

 2. Методи вивчення поведінки витрат.

 3. Визначення ступеня надійності функції витрат.

 4. Внутрішні резерви зниження витрат та стимулювання економії ресурсів.

5. Суть внутрішнього управлінського контролю та його елементи

Внутрішній управлінський контроль містить методи і способи, які допомагають управлінню, плануванню і контролю за господарською діяльністю підприємства.

Внутрішній управлінський контроль у більшій мірі являє собою процес, з допомогою якого управлінці здійснюють вплив на працівників організації.

На управлінський контроль приймають фактори навколишнього середовища: суть організації, правила, напрямки і процедури з управління діяльністю членів організації, культура організації, зовнішнє середовище. Охарактеризуємо зміст і суть кожного з наведених факторів.

Суть організації— це люди, які працюють спільно для досягнення однієї або декількох цілей. Розрізняють дві системи контролю за суттю організації: механічну і кошторисну.

1. Механічна система контролю діє найчастіше у поточний період і полягає у наступному:

1) регулярній перевірці роботи підлеглих;

2) здійсненні регулювання на основі фактичних результатів, отриманих після проведення роботи.

С

Визначення мети

Процес

Автоматичний контроль

хематично дія механічного контролю відображена нарис. 5.1.

Автоматичне регулювання

Зворотний зв’язок Зворотний зв’язок

Рис.5.1.Схема дії механічного контролю

2.Система кошторисного контролю використовує елементи механічного контролю і зворотного зв'язку. Вона нерозривно зв'язана з плануванням і внаслідок цього застосовується як у поточному періоді, так і на довгострокову перспективу (рис.5.2.).

Механічна система і система кошторисного контролю організовуються по-різному залежно від типу управління: з оберненим чи прямим зв'язком. Обернений зв'язок передбачає «вхід» і «вихід». Під «входом» розуміються ресурси: матеріальні, трудові, фінансові. Під «виходом» — продукти, послуги і затрати на їх виготовлення (надання).

Управління з прямим зв 'язком передбачає оцінку очікуваного рівня обсягу виробництва і затрат та зіставлення з плановими показниками. У разі виявлення відхилень вживають певні дії для того, щоб звести ці відхилення до мінімуму. Головна мета — попередити помилки і вирішити поставлені завдання у майбутньому.

Елементами системи внутрішнього управлінського контролю є управління як з оберненим зв'язком, так і з прямим.

Встановлення стандартів

Планування

Процес

Контроль

Аналіз проблем , збільшення обсягів виробництва, зниження затрат тощо.

Вибір варіантів поведінки, використання проблемного обліку витрат тощо.

Прийняття рішень, оцінка альтернативних рішень, процедури виробу тощо.

Вироблення форми поведінки : плани –бюджети, кошториси; поява відхилень; визначення причин, протиріч, конфліктів тощо.

Збір даних Обробка даних Оцінка дій Трактування результатів

Рис.5.2. Схема система кошторисного контролю, заснованого на принципі зворотного зв’язку.

Дієвість системи управлінського контролю визначається культурою організації зі своїми нормами поведінки, традиціями, відносинами з громадськими організаціями.

Характер системи управлінського контролю залежить від зовнішнього середовища. Замовники, постачальники, конкуренти, суспільство, державні органи та інші зовнішні сторони постійно вступають у взаємовідносини з підприємством і впливають не лише на інформаційну систему, але й на побудову системи внутрішнього контролю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.