Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0161724_AC6C1_bilousov_yu_v_vikonavche_provadzh...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Глава 8.

Звернення стягнення на доходи фізичної особи

121

 1. допомога по вагітності та пологах;

 2. одноразова допомога при народженні дитини;

 3. допомога по догляду за дитиною;

 1. допомога особам, що доглядають трьох і більше дітей ві­ ком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, з тим­ часової непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною; інші допомоги на дітей, передбачені законодав­ ством;

 1. допомога на лікування;

 2. допомога на поховання;

 3. щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням спо­ живання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які прожи­ вають на території радіоактивного забруднення;

 4. дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будин­ ків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Стягнення не провадиться також із:

 1. сум неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

 2. грошової компенсації за видане обмундирування та нату­ ральне постачання;

 3. вихідної допомоги у разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби та з органів внутрішніх справ, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 73 Закону, ст. 129 КЗпП).

§ 2. Порядок звернення стягнення на доходи фізичної особи

Особливість застосування такого заходу примусового виконан­ня рішення полягає у тому, що безпосередні дії, спрямовані на відрахування коштів, проводить не державний виконавець, а згідно зі ст. 2 Закону адміністрація підприємств, установ і організацій на підставі надісланих їм державним виконавцем виконавчих документів та відповідного розпорядження.

Розпорядження державного виконавця містить вказівки ад­міністрації підприємства, установи, організації щодо: наймену­вання стягувача та боржника; розміру стягнення; гарантій, які застосовують із приводу стягнення; порядку дій адміністрації у разі зміни місця роботи, навчання чи отримання пенсії борж­ником, а також виконання рішення у повному обсязі. Це роз-

порядження забороняє видавати виконавчий документ стягува-чеві, боржникові та інших особам на руки, самостійно зміню­вати порядок стягнення суми боргу та розмір відрахування; припускає можливість застосування штрафних санкцій, перед­бачених ст. 88 Закону (додаток 32 до Інструкції про проведен­ня виконавчих дій).

Якщо боржник отримує кілька видів доходів, то дублікати виконавчих документів направляють із розпорядженнями дер­жавного виконавця до бухгалтерій підприємств, установ, орга­нізацій для звернення стягнення на заробітну плату боржника. У разі направлення кількох виконавчих документів до бухгал­терії одного підприємства, установи, організації державний ви­конавець щодо кожного виконавчого документа додає розпо­рядження. Виконавчі документи за місцем виконання зберіга­ють у сейфах, вогнетривких шафах (п. 7.2.4 Інструкції про проведення виконавчих дій).

У випадку, якщо боржник змінить місце роботи або місце проживання чи навчання, підприємства, установи, організації, які отримали виконавчий документ, повертають його не пізніше ніж у 3-денний строк державному виконавцеві з відміткою про нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме, а також повідомляють про проведені ними стяг­нення періодичних платежів за виконавчими документами.

У разі неподання зазначених відомостей з неповажних при­чин винних у цьому посадових осіб може бути притягнуто до відповідальності, передбаченої ст. 88 Закону (штраф від деся­ти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян) (ст. 68 Закону).

При поверненні виконавчих документів у зв'язку із звіль­ненням боржника з роботи у відповідних графах виконавчого документа робиться запис про утримання суми боргу, а в разі стягнення періодичних платежів — про час їх утримання та розмір заробітної плати за останні три місяці. Цей запис заві­ряють підписами відповідальних осіб та скріплюють печаткою. У супровідному листі до виконавчого документа адміністрація зазначає нове місце роботи чи навчання боржника, його місце проживання, якщо вони відомі. Копію супровідного листа на­правляють стягувачеві до відома (п. 7.2.7 Інструкції про про­ведення виконавчих дій).

Розмір відрахувань із заробітної тати та інших доходів чітко визначений законодавством. Відрахування із заробітної