Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Покажіть, як поглиблення МПП впливає на розвиток теорій міжнародної торгівлі.

 2. Сформулюйте “парадокс” Леонтьєва.

 3. У чому полягає економічний зміст теорії абсолютних і порівняльних переваг?

 4. Що таке світовий ринок і які його основні риси?

 5. У якому випадку експорт та імпорт вважаються еластичними і в якому нееластичними?

 6. Що спільного і в чому полягає різниця між імпортним тарифом та імпортною квотою?

 7. Наведіть аргументи “за” і “проти” тарифів у міжнародній торгівлі.

Бібліографічний список до самостійної роботи

3, 5, 6, 7

Змістовий модуль 2. Форми руху факторів виробництва на світовому ринку

Тема 4. Світовий фінансовий ринок

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне співробітництво

Тема 6. Міжнародний кредит

Мета: систематизувати та закріпити знання про сутність, цілі та форми міжнародних інвестицій, систематизувати та поглибити знання про сутність, види та форми міжнародних кредитів.

План вивчення теми

 1. Інвестиції як форма руху міжнародного капіталу.

 2. Прямі інвестиції та їх направленість.

 3. Сутність портфельних інвестицій.

 4. Кредити як форма руху капіталу.

 5. Види та форми кредитів.

 6. Сутність економічної допомоги.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Міжнародні економічні відносини передбачають вільний рух між країнами не тільки товарів та послуг, а і рух капіталів. Слід зрозуміти, що для того, щоб капітал вийшов за межі національної економіки і став міжнародним, необхідні ряд умов: можливість більш вигідно вкласти капітал і одержати прибуток, або дивіденди одночасно з контролем за діяльністю виробництва імпортера капіталу.

Особливістю вивозу капіталу є те, що він активно рухається туди, де є дешева сировина і робоча сила.

Рух капіталу у формі інвестицій це не тільки грошові кошти, а і цінні папери, технології, ліцензії, майнові права, інтелектуальна власність. Розмежуйте по цілям прямі та портфельні інвестиції.

Міжнародний валютний фонд виділяє ще одну групу, інші інвестиції, яку утворюють міжнародні позики і банківські депозити, вони можуть поперемінно проявлятися то в портфельних, то в прямих інвестиціях.

Слід зрозуміти, що сьогодні всі країни світу одночасно виступають як кредиторами, так і позичальниками. А це підтверджує той факт, що без міжнародних кредитів, позик, економічної допомоги не можна стабільно розвивати національну економіку, особливо сьогодні. Кредит є формою існування капіталу, і міжнародного зокрема. Кредит існує і надається позичальнику на основі принципів кредитування: платності, строковості, поверненості, забезпеченості і цільової направленості.

Питання для самоконтролю

 1. Чим прямі інвестиції відрізняються від портфельних?

 2. У чому полягає сутність інноваційних інвестицій?

 3. Чому і чим відрізняються інтелектуальні інвестиції від капітальних?

 4. Що відносимо до інвестиційного капіталу?

 5. Якими засобами держава може стимулювати іноземне інвестування?

 6. У чому полягає особливість міжнародного кредитування?

 7. Чим відрізняються товарний кредит від банківського?

 8. Які основні шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України?

 9. У чому сутність реструктуризації кредиту?

 10. У чому різниця між авальним і акцептним кредитом?