Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Бібліографічний список до самостійної роботи

1, 5, 7, 8, 19, 20, 22

Тема 7. Світовий ринок праці

Тема 8. Міжнародна трудова міграція

Мета: з’ясувати та закріпити знання про причини, форми та напрями міграційних світових процесів і показати місце України в них.

План вивчення теми

 1. Причини міграції людства в первісну та рабовласницьку епоху.

 2. Причини та напрями міграції у середньовіччі.

 3. Міграційні процеси ХVIII-ХХ ст.

 4. Сучасні форми міграції та їх особливості.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Для достатньо глибокого вивчення теми необхідні знання економічної історії. Економічна історія допомагає нам розкрити закономірності, причини та напрями міграції первісних людей. Основною причиною, яка викликала необхідність пересування первісних людей, була біолого-фізіологічна причина, тобто людина пересувалась у пошуках їжі.

У часи рабовласницької епохи люди змушені були мігрувати під тиском природних або політичних причин (виверження вулканів, землетруси, повені, війни).

З початку нашої ери і до ХІІІ ст. включно на Захід, аж до Центральної Європи проходить цілий ряд міграційних потоків кочових племен і народів із Центральної Азії. Це явище в історії названо Великим переселенням народів. Які це народи і в якій послідовності вони мігрували? Необхідно зрозуміти причини цієї міграції.

Слід також уяснити, чому мігрувало населення із Європи на Близький Схід у ХІ-ХІІ ст. Чому Європа організувала і провела чотири походи на Близький Схід?

Знайдіть та розмежуйте причини, які визвали міграційні потоки ХVІІІ-ХІХ ст. із Європи в Америку. Покажіть причини та особливості міграційних процесів у ХХ ст. Розгляньте сучасні причини світової міграції, її форми та напрями.

Проаналізуйте переваги та недоліки для країн що дозволяють еміграцію та приймають іммігрантів. Покажіть місце України у світових міграційних процесах.

Питання для самоконтролю

 1. Надайте визначення поняттям “міграція робочої сили”, “еміграція”, “імміграція”, “реєміграція”.

 2. Назвіть країни та регіони, які є найбільш привабливими для міжнародного руху робочої сили.

 3. Які способи державного стимулювання реєміграції?

 4. Які вигоди та недоліки одержує країна емігрант і імпортер робочої сили?

Бібліографічний список до самостійної роботи

2, 3, 7, 16, 20

Змістовий модуль 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини

Тема 9. Світова валютна система

Мета: поглибити та закріпити знання про причини виникнення та етапи розвитку світової валютної системи.

План вивчення теми

 1. Економічна необхідність світової валюти.

 2. Система золотого стандарту.

 3. Система золотодевізного стандарту

 4. Система паперово-валютного стандарту.

 5. Європейська валютна система.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Виходячи із розвитку матеріального виробництва, слід усвідомити, що цей розвиток призводить з необхідністю до обміну, а потім і до розвитку світової торгівлі. Світова торгівля потребує еквівалентного обміну і міжнародних розрахунків, а це викликало необхідність створення світової валютної системи.

Перша і друга валютні системи Паризька та Генуезька створені на золотому паритеті валют. Третя і четверта Бреттон-Вудська та Ямайська базуються на девізному (валюта країни, що забезпечена золотом) паритеті валют з використанням міжнародної розрахункової одиниці SDR, СПЗ – спеціальні права запозичення.

Необхідно чітко розмежувати відмінності та особливості кожної валютної системи. Знайдіть відмінності в системах золотого, золотозлиткового та золотомонетного стандарту, золотодевізного та паперово-валютного стандарту. Прослідкуйте етапи розвитку Європейської валютної системи та її розрахункової одиниці – екю, евро.