Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Варіант № 34

Завдання 1. Охарактеризуйте платіжний баланс України. Витрати держбюджету збільшились на 5 %, сімей і підприємств – на 2 %. Як це вплине на платіжний баланс за поточними операціями і чому?

Завдання 2. Фінляндія відвантажила партію паперу в Україну в грудні. Україна оплатила поставку на початку січня наступного року. Чи буде в цьому випадку за фінською статистикою баланс заощаджень та інвестицій дорівнювати сальдо платіжного балансу за поточними операціями?

Завдання 3. Програма розвитку економіки Кенії в першій половині 1990 р. робила ставку на форсоване зростання експорту. Враховуючи взаємозв'язок секторів економічної діяльності, визначте, якою була стратегія кенійських власників?

Завдання 4. ФРН не має проблем з оплатою своїх міжнародних зобов'язань і, більше того, валова сума вимог приватного сектору цієї країни до інших країн постійно зростає. Що це означає з точки зору внутрішніх заощаджень і які макроекономічні наслідки має для Німеччини?

Варіант № 35

Завдання 1. В Україні валові внутрішні інвестиції перевищують заощадження. Покажіть найбільш прийнятних способів зовнішнього фінансування інвестицій. Які з них доцільніші?

Завдання 2. В умовах високої інфляції, який метод зовнішнього фінансування є найбільш прийнятним – одержання зовнішньої позики урядом чи використання частини державних резервів – і чому?

Завдання 3. Поясніть, чому є можливим збільшення розриву в абсолютних доходах на душу населення між багатими і бідними країнами, незважаючи на те, що темпи зростання ВНП на душу населення в економічно відсталих країнах вищі, ніж в індустріально розвинутих.

Завдання 4. Поясніть такі твердження та дайте їм оцінку.

А. Американський капіталізм проклав шлях економічного розвитку. Економічно відсталим країнам необхідно лише йти цим шляхом.

Б. Економічна нерівність сприяє зростанню заощаджень, а заощадження є необхідною умовою для інвестування. Таким чином, більша нерівність у розподілі доходів буде стимулювати нагромадження капіталу та економічне зростання.

6. Підсумковий контроль Перелік питань до іспиту

 1. Сутність, об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин.

 2. Форми та принципи міжнародних економічних відносин.

 3. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

 4. Національні економіки та їх систематизація.

 5. Міжнародний ринок і його структура.

 6. Теорія порівняльних витрат виробництва та її сутність.

 7. Міжнародний поділ праці та його форми.

 8. Міжнародна спеціалізація та її напрямки.

 9. Міжнародна кооперація виробництва. та її сфери.

 10. Сучасні теорії міжнародного поділу праці.

 11. Сутність меркантилістської теорія міжнародної торгівлі.

 12. Теорія абсолютних та порівняльних переваг.

 13. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна.

 14. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна-Самуельсона.

 15. “Парадокс” Леонтьєва як модель міжнародної торгівлі.

 16. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.

 17. Моделі торгової політики та їх сутність.

 18. Принципи та етапи міжнародної економічної інтеграції.

 19. Європейська економічна інтеграція.

 20. Моделі міжнародної економічної інтеграції.

 21. Модель міжнародної конкурентоспроможності.

 22. Показники масштабів та динаміки міжнародної торгівлі.

 23. Види та форми міжнародної торгівлі.

 24. Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери.

 25. Ціноутворення в міжнародній торгівлі та види цін.

 26. Тарифне регулювання міжнародних зовнішньоекономічної діяльності.

 27. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 28. Україна на міжнародному ринку товарів та послуг.

 29. Причини та форми міжнародної міграції.

 30. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 31. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.

 32. Сучасні напрямки міграції робочої сили у світі.

 33. Сутність та форми міжнародного руху капіталу.

 34. Міжнародний кредит та принципи кредитування.

 35. Прямі та портфельні іноземні інвестиції.

 36. Світовий фінансовий ринок, його структура та тенденції розвитку.

 37. Україна в процесах міжнародного руху капіталу.

 38. Поняття валюти, валютний паритет та валютний курс.

 39. Еволюція світової валютної системи.

 40. Система золотого стандарту.

 41. Система золотодевізного стандарту.

 42. Характеристика Бреттон-Вудської валютної системи.

 43. Характеристика Ямайської валютної системи.

 44. Європейська валютна система.

 45. Валютні операції на світовому валютному ринку.

 46. Платіжний баланс, його структура та методика його зведення.

 47. Сутність та фактори міжнародної економічної інтеграції

 48. Інтеграція західноєвропейських країн.

 49. Інтеграція східноєвропейських країн.

 50. Північноамериканська економічна інтеграція.

 51. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 52. Потенціал та особливості регіональної інтеграції країн Азії.

 53. Інтеграційні процеси в Арабських країнах.

 54. Економічні зв’язки країн Африки.

 55. Вільні економічні зони як фактор відкритості національних економік.

 56. Шляхи інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.

 57. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 58. Неекономічні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

 59. Економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

 60. Сутність та форми міжнародного бізнесу в Україні.

 61. Міжнародні корпорації та їх роль в світовій торгівлі.

 62. Міжнародний лізинг як форма міжнародного бізнесу.

 63. Характеристика франчайзингу як форми міжнародного бізнесу.

 64. Факторинг як форма міжнародного бізнесу.

 65. Іноземна та зарубіжна інвестиційна діяльність в Україні.

 66. Міжнародні економічні організації та їх роль в економічних відносинах країн.

 67. Стандартна класифікація країн в міжнародній економіці.

 68. Міжнародні економічні розрахунки та їх форми.

 69. Наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн.

 70. Структура та моделі регулювання платіжного балансу.