Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / Завдання МЕ_2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
211.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Дніпропетровськ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

центр заочного навчання

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

міжнародна економіка

Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

в галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”,

6.030508 “Фінанси і кредит” (зі скороченим терміном навчяння),

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”

Дніпропетровськ – 2012

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальним планом визначено, що студенти заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу з курсу “Міжнародна економіка”. Структура контрольної роботи спланована так, що її можна виконати лише після вивчення всього матеріалу курсу.

Студентам запропоновані варіанти контрольних завдань. Студенти отримують свій варіант контрольної роботи згідно порядкового номеру в журналі. Робота виконується на форматі А4. На обкладинці вказуються: назва дисципліни, номер групи, прізвище, ім’я та по батькові. Наприкінці роботи вказується бібліографічний список в кількості не менше десяти найменувань.

Контрольна робота складається з теоретичного питання, проблемних питань і задач, яку виконують всі студенти. Відповідь на теоретичне запитання повинна бути досить обґрунтованою. Відповідь на проблемні питання мають бути повними, не менше однієї сторінки, задачі повністю вирішені.

Завдання до контрольної роботи

Задача 1.

У таблиці наведено дані, які характеризують виробництво двох товарів - автомобілів і медичного обладнання у країн N і M за кількістю робочих днів, витрачених для виробництва однакового обсягу продукції.

Таблиця 1.

Витрати на виробництво автомобілів і медичного

обладнання у США і Японії

Показники

Країна N

Країна M

автомобілі

медичне обладнання

автомобілі

медичне обладнання

Кількість робочих днів, витрачених для виробництва 100 тис. одиниць продукції

A

B

C

D

Таблиця 2.

№ варіанту

Показники, кількість робочих днів

A

B

C

D

1

200

300

100

250

2

210

310

110

260

3

220

320

120

270

4

230

330

130

280

5

240

340

140

290

6

250

350

150

300

7

260

360

160

310

8

270

370

170

320

9

280

380

180

330

10

290

390

190

340

Завдання.

1. Визначте абсолютні та порівняльні переваги США і Японії у виробництві автомобілів і медичного обладнання.

2. Яка з країн має спеціалізуватися на експорті автомобілів, а яка - медичного обладнання?

Задача 2.

Обсяги експорту товарів з Країни Z за 2011 рік складали A млрд. дол. США, експорту послуг - B млрд. дол. США, імпорту товарів та послуг - C млрд. дол. США. Кількість емігрантів склала D млн. осіб, іммігрантів - E млн. осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на F млрд. дол. США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав L млрд. дол. США.

Таблиця 3.

№ варіанту

Показники, млрд. дол. США

A

B

C

D

E

F

L

1

15,0

3,0

29,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2

15,5

3,5

29,5

1,5

2,5

2,5

1,5

3

20,0

4,0

30,0

2,0

3,0

3,0

2,0

4

20,5

4,5

30,5

2,5

3,5

3,5

2,5

5

21,0

5,0

31,0

3,0

4,0

4,0

3,0

6

21,5

5,5

31,5

3,5

4,5

4,5

3,5

7

22,0

6,0

32,0

4,0

5,0

5,0

4,0

8

22,1

6,5

32,5

4,5

5,5

5,5

4,5

9

23,0

7,0

33,0

5,0

6,0

6,0

5,0

10

23,5

7,5

33,5

5,5

6,5

6,5

5,5

Завдання.

1. За наявними даними визначить сальдо платіжного балансу.

2. Визначить міграційне сальдо країни.

3. Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.

Задача 3.

Українська компанія «Полімпорт» продає до Уругваю обладнання вартістю A гривень на умовах СІF порт Лімасол. Іноземний партнер, компанія «Джамбо» пропонує розрахуватися в кредит простим векселем на суму B євро з терміном погашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8 % річних або негайно чеком на суму C євро. Поточний курс валют становить 2,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 3,0 гривень за євро.

Таблиця 4.

№ варіанту

Показники

A (грн.)

B (євро)

C (євро)

D (%)

1

111000

10000

15000

10

2

121000

20000

25000

11

3

131000

30000

35000

12

4

141000

40000

45000

13

5

151000

50000

55000

14

6

161000

60000

65000

15

7

171000

70000

75000

16

8

181000

80000

85000

17

9

191000

90000

95000

18

10

201000

100000

105000

19

Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під D % річних.

Задача 4

Наведені показники характеризують стан платіжного балансу країни Z за 2011 рік, яка здійснює економічні відносини з країною Х.

Таблиця 5.

Показники платіжного балансу країни Z, млн. дол. США

Експорт товарів та послуг

A

Прямі інвестиції з країни Х

D

Імпорт товарів та послуг

B

Портфельні інвестиції в країну Х

Е

Прямі інвестиції в країну Х

C

Портфельні інвестиції з країни Х

F

Таблиця 6.

Показники, млн. дол. США

A

B

C

D

E

F

1

18000

21000

5900

2600

1700

900

2

18100

21100

6000

2610

1710

920

3

18200

21200

6100

2620

1720

940

4

18300

21300

6200

2630

1730

960

5

18400

21400

6300

2640

1740

980

6

18500

21500

6400

2650

1750

1000

7

18600

21600

6500

2660

1760

1020

8

18700

21700

6600

2670

1770

1040

9

18800

21800

6700

2680

1780

1060

10

18900

21900

6800

2690

1790

1080

Завдання.

1. Визначте, яким був рух резервних активів, який урівноважив платіжний баланс країни?

2. Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.

Задача 5.

У таблиці наведені дані експорту-імпорту окремих видів послуг за 2010-2011 рр. однією з країн світу.

Таблиця 7.

Обсяги експорту-імпорту послуг у 2010-2011 рр., у тис. дол. США

Види послуг

Експорт

Імпорт

2010

2011

2010

2011

Транспортні послуги

5354754,9

6111729,8

788967,5

1118368,9

Подорожні

248341,3

342227,1

230090,8

326701,6

Послуги зв’язку

258121,1

237058,6

90917,8

89314,7

Будівельні послуги

164262,2

98534,8

181745,6

109123,9

Страхові послуги

70496,2

86167,0

103635,3

138780,7

Фінансові послуги

80095,7

322245,3

406999,9

887317,0

Комп’ютерні послуги

86770,7

185021,1

111628,5

159789,2

Завдання. На основі наведених даних розрахуйте по кожній галузі:

1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу;

2) темпи приросту зовнішньоторговельного обігу;

3) торговельне сальдо у 2010 і 2011 рр.

4) проаналізуйте розраховані показники.

Задача 6.

У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

У Нью-Йорку 2,2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.

У Лондоні 400 японських єн = 1 британський фунт стерлінгів.

У Токіо 410 японських єн = 2 долар США.

Таблиця 8.

№ варіанту

А

1

10000

2

20000

3

30000

4

40000

5

50000

6

60000

7

70000

8

80000

9

90000

10

10000

Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму А доларів США.

Задача 7.

Відомо, що ВВП України у 2011 році становив А млн. грн., обсяг експорту послуг - В млн. дол. США, експорту товарів - С млн. дол. США; імпорту послуг - D млн. дол. США, імпорту товарів - E млн. дол. США.

Завдання.

1. Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол. США = 5,4 грн.

2. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Таблиця 9.

№ варіанту

Показники

A

B

C

D

E

1

700000

9000

49000

5000

60000

2

710000

9100

50000

5100

61000

3

720000

9200

51000

5200

62000

4

730000

9300

52000

5300

63000

5

740000

9400

53000

5400

64000

6

750000

9500

54000

5500

65000

7

760000

9600

55000

5600

66000

8

770000

9700

56000

5700

67000

9

780000

9800

57000

5800

68000

10

790000

9900

58000

5900

69000