Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ - 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

центр заочного навчання та дистанційної освіти

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

міжнародна економіка

навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”,

6.030508 “Фінанси і кредит” (зі скороченим терміном навчяння),

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”

Дніпропетровськ – 2012

ББК 65.5

К 59

Козелецький П. С., Андрєєв В. О.

Міжнародна економіка: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030508 “Фінанси і кредит” (зі скороченим терміном навчяння), 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”, – Дніпропетровськ, – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 110 с.

Навчально-методичний посібник містить в собі питання для обговорення і самоконтролю, а також надаються поради при підготовці до цих питань. З метою закріплення теоретичного матеріалу, що вивчається, студентам запропоновані проблемні та практичні завдання, а також надається список рекомендованої літератури.

Автори укладачі:

П.С. Козелецький –

старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

В.О. Андрєєв –

старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.І. Дучинська –

д.е.н., зав. кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

С.І. Пампуха –

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.А. Табінський –

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 7 від 22.06. 2012 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № 14 від 11.06.2011 р.

Зміст

Передмова………………………………………………………………

4

1. Програма навчальної дисципліни…………………………………..

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи…………………..

17

3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять………

27

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань….

29

5. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи……………………………………………………………………

91

7. Підсумковий контроль………………………………………………

106

8. Список рекомендованої літератури…………………………………

108