Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Варіант № 16 Завдання 1

Діє 5-відсоткове імпортне мито на мотоцикли. Ви маєте таку інформацію згідно таблиці:

Показник

Поточний стан

при 5-відсотковому миті

Стан, що не передбачає тарифу

Світова ціна мотоцикла з доставкою в Сан-Франциско, дол.

2 000

2 050

5-відсотковий тариф, дол.

100

0

Внутрішня ціна у США, дол.

2 100

2 050

Кількість мотоциклів, що купуються у США

100 000

105 000

Кількість мотоциклів, що виробляються у США за рік

40 000

35 000

Кількість мотоциклів, що імпортуються у США за рік

60 000

70 000

Визначити:

а) втрати американських споживачів від скасування мита;

б) втрати американських виробників від скасування мита;

в) втрати в митних доходах для американського уряду;

г) сукупний вплив на добробут США.

Чому сукупний ефект для нації в цілому має саме таке значення?

Завдання 2

Які промислові й сільськогосподарські товари та за яких умов стають неторговими? Наведіть приклади неторгових товарів, які за певних умов можуть продаватися за кордон.

Завдання 3

Доведіть справедливість чи несправедливість твердження: “Державне втручання вигідно, якщо воно сприяє індустріалізації”.

Завдання 4

Прямий вплив на торгівлю використовується як засіб подолання порушень у платіжному балансі, причому більш вибірковий, ніж зміни у вартості валюти або коригування внутрішніх цін. Поясніть це.

Завдання 5

Які основні джерела міжнародного боргового фінансування? Які з них відіграють основну роль для державного і приватного фінансування?

Завдання 6

Вексель на суму 700 тис. грн. був пред'явлений до обліку в банк за 4 місяці до погашення і був врахований по дисконтній ставці 4,5 %.

Розрахувати:

а) суму доходу (дисконту) банку;

б) суму виплачену власнику векселя.

Завдання 7

Якщо розглядати робочу силу не як фактор виробництва, а як товар, і міжнародну міграцію не як переміщення фактора виробництва, а як звичайну міжнародну торгівлю, у чому полягає специфіка такої торгівлі? В чому схожість і в чому відмінність між міжнародною трудовою міграцією і міжнародною торгівлею товаром “робоча сила”?

Завдання 8

Президент України повідомляє про пакет заходів для реформування економіки, включаючи заходи щодо зниження рівня інфляції. Якщо народ вірить президенту, що має трапитися з курсом UAH і чому?

Завдання 9

Існує думка, що економічна інтеграція між країнами, що розвиваються, не зможе забезпечувати істотного зростання їхнього добробуту, оскільки в них просто немає достатнього асортименту товарів, які становлять інтерес для взаємної торгівлі. Яка ваша думка?

Завдання 10

Розкрийте роль банківської системи в організації та проведенні міжнародних розрахунків. У чому полягає процедура встановлення кореспондентських відносин між банками різних країн?

Варіант № 17

Завдання 1

Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в текстильній промисловості розподіляється таким чином: 40 % – додана вартість; 30 % – бавовняна пряжа; 30 % – інше волокно. Припустимо, що імпорт текстилю оподатковується адвалорним митом у розмірі 25 %, а імпорт бавовняної пряжі в розмірі 1/6, або 16,7 %.

Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і яка дорівнює у зв'язку з цим не 1 дол. США, а 1,25 дол. Потім розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу.