Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Покажіть, як поглиблення МПП впливає на розвиток теорій міжнародної торгівлі.

2. Сформулюйте “парадокс” Леонтьєва.

3. У чому полягає економічний зміст теорії абсолютних і порівняльних переваг?

4. Що таке світовий ринок і які його основні риси?

5. У якому випадку експорт та імпорт вважаються еластичними і в якому нееластичними?

6. Що спільного і в чому полягає різниця між імпортним тарифом та імпортною квотою?

7. Наведіть аргументи “за” і “проти” тарифів у міжнародній торгівлі.

Бібліографічний список до теми

3, 5, 6, 9, 21

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота є однією з форм самостійної навчальної роботи студентів.

Мета дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: нагромадження теоретичного матеріалу, розрахунок і оформлення завдання.

Студенти представляють роботи на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії разом із контрольною роботою.

Робота повинна мати наступну структуру: теоретичний матеріал по виконанню завдання, формули, виклад докладного поетапного розрахунку завдання, висновок.

Велике значення має правильне оформлення роботи. На титульному листі необхідно вказати назва вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Робота повинна бути надрукована. Текст роботи друкується з одного боку листа з залишенням полів, кожне завдання з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці дослідження приводиться список використаної літератури.

Студент виконує всі завдання свого варіанту і особисто здає індивідуальну роботу на кафедру.

Завдання індивідуальної роботи

Варіант № 1

Завдання 1

Україна продала в Німеччину казеїн, який виробляє українсько-німецьке СП. Які форми міжнародної економіки були задіяні в цій угоді?

Завдання 2

Припустимо, Україна продає в Німеччину сірку, а Німеччина в Україну обладнання. Чи можна вважати це МПП, міжнародною кооперацією праці, міжнародним поділом інших факторів виробництва або першим, другим і третім разом?

Завдання 3

Україна протягом декількох років брала іноземні позики, строк оплати яких настав. Щоб платити за боргами, уряд України збільшує податки, внаслідок чого падає споживання. Як вплине на становище України наявність у її економіці неторгових товарів?

Завдання 4

Затрати праці (у годинах) на виробництво печива та цукерок в Україні та Польщі такі:

Країни

Печиво

Цукерки

Україна

12

4

Польща

2

8

А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому?

Б. Розрахуйте альтернативну ціну цукерок, виражену через ціну печива, для України та для Польщі.

В. В якому інтервалі буде знаходитись ціна рівноваги на цукерки у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?

Г. Якщо відносна ціна рівноваги на цукерки внаслідок торгівлі буде дорівнювати 4, на якому з товарів буде спеціалізуватися кожна з країн і чому?

Д. Підрахуйте виграш Польщі від торгівлі, якщо вона буде спеціалізуватися на виробництві печива.