Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Як визначається валютний курс?

 2. У чому полягають особливості розвитку сучасних валютних систем?

 3. Розкрийте сутність основних операцій на валютному ринку.

Бібліографічний список до самостійної роботи

2, 3, 7, 6, 17, 18, 22

Тема 10. Міжнародні розрахунки

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Мета: навчити студентів практично використовувати набуті знання для оцінки форм міжнародних розрахунків та зведення платіжного балансу в Україні.

План вивчення теми

 1. Сутність та механізм міжнародних розрахунків.

 2. Форми та засоби міжнародних розрахунків.

 3. Методика зведення платіжного балансу в України.

 4. Проблема зовнішніх боргів і механізм її вирішення в Україні.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Міжнародні розрахунки як форма валютних відносин між країнами світу. Структура міжнародних розрахунків: комерційні платежі – грошові вимоги та зобов’язання пов’язані зі світовою торгівлею, міжнародні кредити та прямі зарубіжні інвестиції; некомерційні платежі пов’язані з перевезенням пасажирів, страхуванням, туризмом, переказом грошей за кордон.

Кореспондентські відносини між іноземними банками як гарант міжнародних розрахунків. Механізм міжнародних розрахунків.

Форми міжнародних розрахунків: акредитивна форма, платіж на відкритий рахунок; платіж на зустріч розрахунковим документам “інкасо”.

Розрахункові фінансові засоби: акредитиви, векселі, чеки, платіжні доручення, телеграфні перекази, банківські сертифікати.

Питання для самоконтролю

 1. Чому в міжнародній торгівлі використовують безготівковий обіг?

 2. У чому полягає різниця в розрахунках платіж на відкритий рахунок і платіж проти документів.

 3. Чому платіжний баланс країни за рік зводять до нуля?

Бібліографічний список до самостійної роботи

2, 3, 4, 7, 18, 20, 22

Змістовий модуль 4. Форми міжнародного співробітництва

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

Мета: поглибити та закріпити знання щодо умов, етапів та направленості інтеграційних процесів у світі, показати місце України в цих процесах.

План вивчення теми

 1. Умови та етапи інтеграційного процесу та їх сутність.

 2. Етапи Європейської економічної інтеграції.

 3. Інтеграційні процеси на Американському континенті.

 4. Тихоокеанське економічне співробітництво.

 5. Інтеграційні процеси в Арабському світі та Африці.

 6. Україна у світових інтеграційних процесах.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Дану тему необхідно вивчати виходячи з економічних закономірностей розвитку самого виробництва. Виробництво завжди прагне до збільшення прибутку – капіталу, а це можливо тільки при збільшенні обсягів виробництва на основі збільшення факторів виробництва. Одночасно зростаючі обсяги капіталу і виробництва ведуть із закономірністю до концентрації – виробництва і капіталу.

Європейський Союз – перше світове інтеграційне угрупування, яке пройшло у своєму становленні всі етапи: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз і надав світу досвід, який використовується на всіх континентах та в регіонах.

Світовий інтеграційний процес характеризується тим, що кожен регіон у цей процес вносить свої особливості, які залежать від національних традицій, особливостей економічного та історичного розвитку і навіть від релігії. Знайдіть ці особливості в кожному інтеграційному угрупуванню та проаналізуйте їх.