Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 3

Правильне, неправильне чи невизначене таке твердження: “Поведінка фірм, що орієнтуються на прибуток, пояснює, чому крива сукупної пропозиції має висхідну траєкторію”?

Завдання 4

Чи доцільно в міжнародній торгівлі користуватись критерієм ефективності Парето? Чому?

Завдання 5

Покажіть зв'язок між зовнішньою торгівлею та міжнародною мобільністю виробничих факторів, особливо щодо прямих інвестицій.

Завдання 6

Банк приймає депозити на 3 місяці по ставці 5,5 % річних, на 6 місяців по ставці 8,5 % річних і на рік по ставці 9,5 % річних. Сума депозиту – 30 тис. грн. Визначити нарощену суму депозиту на терміни:

а) 3 місяці;

б) 6 місяців;

в) рік.

Завдання 7

У чому полягає вплив імміграції на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає:

а) за моделлю факторів виробництва Хекшера-Оліна;

б) за моделлю специфічних факторів виробництва?

Завдання 8

Правильне, помилкове чи невизначене таке твердження: “Відмова від фіксованих валютних курсів після 1973 р. означала, що країни проводять більш незалежну монетарну політику”.

Завдання 9

На думку деяких вчених, міжнародна платіжна позиція країни може вважатися стабільною тільки у випадку, якщо і поточний, і фінансовий рахунки платіжного балансу додатні. Яка ваша думка?

Завдання 10

Докладно поясніть, як дефіцит платіжного балансу буде урегульовано в умовах дії:

а) золотого стандарту;

б) Бреттон-Вудської системи;

в) вільно плаваючих валютних курсів.

Які переваги та недоліки кожної із систем?

Варіант № 13

Завдання 1

Вас попросили розрахувати ефект впливу на добробут імпортних мит на цукор у США. Найбільш трудомістку частину роботи вже зроблено: відомо, скільки цукру було б вироблено, спожито та придбано за кордоном у разі відсутності тарифу. Таким чином, вам відома така інформація згідно таблиці.

Показник

При тарифі

Без тарифу

Світова ціна

(у Нью-Йорку)

0,10 дол. США за фунт

0,10 дол. США за фунт

Тариф (мито)

0,02 дол. США за фунт

0

Внутрішня ціна

0,12 дол. США за фунт

0,10 дол. США за фунт

Споживання у США (млрд. дол. на рік)

20

22

Виробництво у США (млрд. дол. на рік)

8

6

Імпорт до США

(млрд. дол. на рік)

12

16

Розрахуйте такі величини та зобразіть графічно:

а) виграш американських споживачів від скасування тарифу;

б) втрати американських виробників від скасування тарифу;

в) втрати державної скарбниці від скорочення тарифних зборів;

г) чистий ефект від скасування імпортних мит на цукор для національного добробуту США.

Завдання 2

Кредитний комітет Банку Росії прийняв рішення з 15 липня 1997 р. знизити орієнтовану дохідність за операціями нерезидентів на ринку державних цінних паперів з 11 до 9 % річних. Які макроекономічні тенденції в Росії й у світі могли бути в основі такого рішення? Які можуть бути наслідки?

Завдання 3

Якщо товар – це використаний фактор виробництва, то чи може фактор виробництва бути товаром? Поняття світової торгівлі охоплює тільки торгівлю товарами, чи й торгівлю факторами виробництва?

Завдання 4

Чи доцільно в міжнародній торгівлі користуватись компенсаційним критерієм? Чому?

Завдання 5

Проілюструйте обставини, які змушують компанії створювати джерела поставок за кордоном шляхом здійснення інвестицій.

Завдання 6

Банк видав кредит у сумі 700 тис. грн. на три квартали по простій ставці відсотків, що у першому кварталі склала 14 % річних, а в кожнім наступному кварталі збільшувалася на 1 процентний пункт.

Визначити:

а) нарощену суму боргу;

б) суму відсотків за користування кредитом.

Завдання 7

В Україні й у Росії є два фактори виробництва – земля і праця, за допомогою яких виробляється пшениця. На українській фермі виробництвом пшениці зайняті 11 робітників, на російській – 3. Зв'язок між кількістю зайнятих і граничним продуктом одного робітника в кожній з країн, що виражений у кількості одиниць товару, такий згідно таблиці:

Кількість робітників

10

20

30

40

50

60

Граничний продукт

20

19

18

17

16

15

Кількість робітників

70

80

90

100

110

Граничний продукт

14

13

12

11

10

Визначте:

а) граничний продукт праці в кожної з країн;

б) в якій з країн вища заробітна плата;

в) яким буде напрямок міграції робочої сили;

г) які будуть масштаби міграції;

д) коли міграція припиниться?