Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 3

Припустимо, що експорт країни зростає, і водночас пропозиція грошей зменшується.

Покажіть графічно, що станеться:

а) з рухом кейнсіанської кривої сукупного попиту;

б) з монетаристською кривою сукупного попиту?

Завдання 4

За допомогою теорії порівняльної забезпеченості факторами виробництва розгляньте тезу про те, що невеликі країни, що розвиваються, не мають у надлишку жодного з факторів виробництва і, таким чином, мають бути об'єктом постійної допомоги з боку промислово розвинуті країни (ПРК).

Завдання 5

Чому прямі експортні субсидії вважаються нетарифними торговельними бар'єрами?

Завдання 6

Відмова від обмежень на шляху міжнародного руху капіталу веде до збільшення темпів економічного зростання всіх країн, які беруть у цьому участь. Чи правильне це твердження? Чому?

Завдання 7

Відомо, що чисельність зайнятих в країні в січні склала 180 млн. осіб, а число безробітних було складало 20 млн. осіб. На протязі року в середньому за один місяць 1 % зайнятих по тим чи іншим причинам залишив роботу, а 20 % людей з числа безробітних влаштувалося на роботу.

1. Якої величини досягло значення природного рівня безробіття в країні?

2. Який був рівень конъюктурного безробіття в січні?

3. Який став рівень конъюктурного безробіття через три наступних місяці?

Завдання 8

НБУ приймає рішення збільшити грошову масу на 4 % протягом року на тлі прогнозованого зростання реального ВНП цього року також на 4 %. У результаті курс національної валюти:

а) не зміниться;

б) зросте;

в) впаде;

г) відбудеться гіперреакція.

Чому?

Завдання 9

Країна А отримує безоплатно від країни В гуманітарну допомогу у вигляді товарів, оцінених у 100 млн. дол. США. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А згідно таблиці.

Поточний рахунок

Кредит

Дебет

Імпорт товарів

Поточні трансферти

Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій (інші інвестиції, активи)

Завдання 10

Дайте визначення поняття “міжнародний кредит”. Які його умови та основні функції у світовій економіці?

Варіант № 4

Завдання 1

Затрати праці (у год.) на виробництво шинки і пива в Україні та Чехії згідно таблиці:

Товари

Україна

Чехія

Шинка (кг/год.)

10

2

Пиво (л/год.)

2

6

A. У виробництві якого товару Україна має абсолютну перевагу? У виробництві якого товару Чехія має абсолютну перевагу? Чому?

Б. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 6 л пива.

B. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 12 л пива.

Завдання 2

“Кока-Кола”, американський виробник охолоджувальних напоїв, продає їх концентрат в Україну. Однак Україна запроваджує високе імпортне мито на ввезення “Кока-Коли”, щоб захистити українських виробників, і збільшує податки на прибуток іноземних компаній. Що може зробити “Кока-Кола”:

а) щоб не віддавати частку українського ринку місцевим конкурентам;

б) скоротити обсяг податків на прибуток, які виплачуються в Україні;

в) гарантувати цілісність своїх активів в Україні?

Завдання 3

Чому кейнсіанська крива сукупного попиту переміщується, коли чистий експорт змінюється, тоді як монетаристська крива сукупного попиту не переміщується? Покажіть графічно.

Завдання 4

Припустимо, що країна досягла повної спеціалізації у виробництві певного товару відповідно до принципу порівняльної переваги. Які наслідки це матиме для її економіки?

Завдання 5

“Сучасні західні економісти неохоче підтримують доктрину вільної торгівлі без застережень, але твердо стоять на позиціях більш вільної, якщо не вільної торгівлі”. Яке пояснення має це, на перший погляд суперечливе, твердження?

Завдання 6

В якому випадку при вільному переміщенні факторів виробництва між країнами може скоротитися торгівля товарами?

Завдання 7

Нехай пропозиція праці в економічній системі є функцією від ставки реальної заробітної плати: Ns = 2w. Технологія виробництва представлена виробничою функцією Y= K1/2 x N1/2. Обсяг спочатку застосованого капіталу Ко = 64.

Визначити:

а) рівноважну ставку реальної заробітної плати;

б) чисельність зайнятих в країні.

Завдання 8

Процентна ставка в Україні становить 50 %, а у США – 5 % річних. Поточний курс – 5 UAN/USD. Виходячи з теорії паритету процентних ставок, яким має бути курс UAH через рік?

Завдання 9

Країна А імпортує товари з країни В на 100 млн. дол. США. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А згідно таблиці.

Поточний рахунок

Кредит

Дебет

Імпорт товарів

Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій (інші інвестиції, активи)

Завдання 10

Коли утворилася Міжнародна організація праці (МОП) і скільки вона налічує членів? Якою є структура МОП? Розкрийте значення МОП у житті нашої країни.

Варіант № 5

Завдання 1

У вас є інформація щодо параметрів виробництва в М'янмі (колишній Бірмі) та у всіх інших країнах.

Виробник

Випуск тканин на одиницю затрат

Виробництво рису на одиницю затрат

М'янма

75

100

Інші країни

150

150

Передбачається виходити з припущень у дусі Рікардо: ці два товари є єдиними, співвідношення затрати/випуск залишається постійним за будь-якого обсягу виробництва рису та тканин, усі ринки є конкурентними.

A. Чи має М'янма абсолютну перевагу у виробництві рису? Або тканин?

Б. Яке мінове співвідношення між рисом та тканинами склалося б у М'янмі в разі відсутності міжнародної торгівлі?

В. В яких межах встановляться “умови торгівлі”, або коефіцієнт обміну (співвідношення світових цін на рис та тканини), в умовах вільної торгівлі між М'янмою та іншими країнами?