Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 8

Правильне, помилкове чи невизначене твердження: “Дефіцит платіжного балансу завжди змушує країну втрачати валютні резерви”?

Завдання 9

У чому полягає обмеженість закону порівняльних переваг? Які типові помилки виникають на практиці у зв'язку з його незнанням або нерозумінням?

Завдання 10

Яка структура світової економіки? Назвіть конкретні форми міжнародних економічних відносин. У чому відмінність між міжнародною макро- і мікроекономікою?

Варіант № 29

Завдання 1

Імпортне мито кінцевого продукту становить 15 %; зважене середнє значення мита на імпортовані складові кінцевого продукту, які становлять 1/4 його ціни, дорівнює 10 %. Якою буде фактична ставка мита на кінцевий продукт?

Завдання 2

Програма розвитку економіки Кенії в першій половині 1990 р. робила ставку на форсоване зростання експорту. Враховуючи взаємозв'язок секторів економічної діяльності, визначте, якою була стратегія кенійських власників?

Завдання 3

Що таке зовнішні ефекти знань? Чи виправдовують вони урядове втручання? Чому?

Завдання 4

Якщо американські автомобільні компанії зроблять прорив у автомобільній технології і будуть здатні виробляти автомобіль, що споживає галон палива на 60 миль порівняно із 50 милями на даний час, що станеться з курсом долара?

Завдання 5

Які основні аналітичні інструменти використовуються для оцінювання рівня зовнішньої заборгованості?

Завдання 6

Доведіть, що конкурентна перевага євробанків порівняно з американськими банками зростає в міру зростання відсоткової ставки в США.

Завдання 7

Еластичність експорту становить 0, а імпорту – 1. Країна девальвує свою валюту на 10 %.

A. Як зміниться ціна експорту в місцевій валюті?

Б. Як зміниться ціна експорту в іноземній валюті?

B. Як зміниться фізичний обсяг експорту?

Г. Як зміниться ціна імпорту в місцевій валюті?

Д. Як зміниться ціна імпорту в іноземній валюті?

Е. Як зміниться фізичний обсяг імпорту?

Ж. Як зміниться торговий баланс?

Завдання 8

Розміщення “Газпромом” чергового євробонда за кордоном є:

а) імпортом капіталу, і тому відображається за дебетом;

б) експортом капіталу, і тому відображається за кредитом;

в) імпортом капіталу, і тому відображається за кредитом;

г) експортом капіталу, і тому відображається за дебетом.

Завдання 9

Найбільш вагомі аргументи на користь тарифного захисту є водночас і найбільш уразливими. Які це аргументи? Чому вони уразливі? Дайте докладну оцінку штучним торговим бар'єрам, таким як мита та імпортні квоти, під кутом зору використання їх засобів досягнення та підтримання повної зайнятості.

Завдання 10

Дайте визначення світової торгівлі, експорту, імпорту, торгового сальдо, торгового обігу.

Варіант № 30

Завдання 1

Фірма вивозить 5 т алюмінію з України у Фінляндію за ціною 1873 дол. США за 1 т. Митний збір на вивезення з України алюмінію становить 130 дол. США за 1 т. До вступу в Європейський Союз у Фінляндії митний збір на ввезення цього виду товару не стягувався, після вступу до ЄС митний збір становить 6 % вартості товару, який ввозиться. Визначте, як зміниться ціна 1 т алюмінію і вартість товару, що ввозиться у Фінляндію, після її вступу до ЄС.

Завдання 2

ФРН не має проблем з оплатою своїх міжнародних зобов'язань і, більше того, валова сума вимог приватного сектору цієї країни до інших країн постійно зростає. Що це означає з точки зору внутрішніх заощаджень і які макроекономічні наслідки має для Німеччини?

Завдання 3

Чому протекціонізм є таким стійким, незважаючи на умовну економічну обґрунтованість аргументів захисту?

Завдання 4

Якщо темп очікуваної інфляції в Європі падає і процентні ставки також падають, то що станеться з обмінним курсом долара США?

Завдання 5

Які фінансові деривати продаються на міжнародному ринку на підставі контрактів типу форвардів?

Завдання 6

Після боргової кризи в країнах, що розвиваються, органи регулювання банківської системи США ввели жорсткий контроль за кредитною політикою американських банків і їх зарубіжних філій. Протягом 1980-х років частка американських банків в операціях лондонського фінансового центру постійно знижувалася. Спробуйте встановити зв’язок між цими двома подіями.

Завдання 7

Як вплине на торговий баланс 10-відсоткова девальвація, якщо:

а) rх > 0, rіт = 1 (rх еластичність експорту, rіт еластичність імпорту);

б) rx = 0, rim < l;

в) rx = 0, rjm = l?

Завдання 8

Як будуть відображені в платіжному балансі України такі надходження від операцій “Укравіалінії”:

а) 100 тис. дол. США за перевезення персоналу групи Патрісії Каас з Києва до Парижа;

б) 50 тис. дол. США за перевезення групи Філіппа Кіркорова з Києва до Львова;

в) 25 тис. дол. за перевезення групи Юрка Юрченка із Софії до Праги?

Завдання 9

Які заходи державної політики використовуються для обмеження доступу іноземних послуг на внутрішній ринок країни-імпортера?

Завдання 10

Дайте визначення НД, ЧВП, ВВП, ВНП і ВНД.

Варіант № 31

Завдання 1

Українська фірма обговорює можливість закупівлі телефонів у ФРН. Вартість одного телефону – 20 нім. марок, вартість перевезення 100 штук – 5 нім. марок за штуку, 500 штук – 4 нім. марок за штуку, 1000 штук – 3 нім. марки за штуку, 10 000 штук – 2 нім. марки за штуку, 20 000 штук – 1 нім. марка за штуку. Такий апарат можна продати в Україні за 23,5 нім. марок за штуку. Якщо уявити, що інших витрат немає, який мінімальний обсяг імпорту забезпечить прибуток у 10 %?

Завдання 2

Поясніть, чому є можливим збільшення розриву в абсолютних доходах на душу населення між багатими і бідними країнами, незважаючи на те, що темпи зростання ВНП на душу населення в економічно відсталих країнах вищі, ніж в індустріально розвинутих.

Завдання 3

Як вплинуло виведення радянських військ з Німеччини на баланс торгівлі послугами Росії?

Завдання 4

Які основні типи опціонів вам відомі, у чому полягає їх економічна сутність?

Завдання 5

Яка з наведених груп країн одержує найбільші міжнародні кредити:

а) країни СНД і Східної Європи;

б) “сімка” найбільш розвинутих країн світу;

в) нові індустріальні країни Азії;

г) найбідніші країни Африки й Азії;

д) країни Латинської Америки?

Завдання 6

Охарактеризуйте діяльність Паризького і Лондонського клубів кредиторів. У чому полягає роль цих неурядових інституцій в вирішенні проблем зовнішньої заборгованості країн?

Завдання 7

Зміни валютного курсу й ефективність експортно-імпортних операцій.

Ситуація 1. 18 листопада 1967 р. курс GBP офіційно знизився з 2,8 до 2,4 USD.

Визначити відсоток девальвації і змушеної ревальвації валют.

Як відобразилась на англійських імпортерах і експортерах зміна валютного курсу?

Ситуація 2. з 1980 по 1984 р. курс дол. США зріс майже на 80 %. За оцінкою експертів, курс долара був фактично завищений порівняно з його купівельною спроможністю.

Як відобразилось підвищення курсу на імпортерах і експортерах товарів у США, припливі капіталу?