Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 8

Якби за золотого стандарту Великобританія була продуктивнішою порівняно зі США, що сталося б з пропозицією грошей у цих двох країнах? Чому зміни пропозиції грошей допомагали зберегти фіксований валютний курс між США і Великобританією?

Завдання 9

США, Китай, Індія, Бразилія та Туреччина заснували міжнародну асоціацію, щоб утримувати світові ціни на тютюн на найвигіднішому для себе рівні. Частка асоціації становить 60 % світового експорту. Еластичність світового попиту на тютюн за ціною – 0,6, а цінова еластичність конкретних поставок (із країн, що не входять до асоціації) дорівнює 0,75. Доти, доки зберігаються ці еластичності, якою буде:

а) цінова еластичність попиту на поставки тютюну із країн асоціації;

б) оптимальна для картелі величина цінової надбавки (максимізуюча його прибуток)?

Завдання 10

Поясніть функціонування чорного, або паралельного, ринку в багатьох країнах, які жорстко контролюють або регулюють конвертованість своїх валют.

Варіант № 14

Завдання 1

Припустимо, що США випускають на рік 1,4 млн. велосипедів та 1 млн. імпортують, причому ніяких митних бар'єрів немає. Велосипеди продаються по 200 дол. Конгрес розглядає питання про введення 20 дол. США тарифу на велосипеди. Покажіть розв'язок графічно.

Завдання 2

Чи доцільна економічна кооперація в такому факторі виробництва, як земля? Наведіть аргументи “за” та “ проти“ позитивної відповіді.

Завдання 3

Чому меркантилісти вважали міжнародну торгівлю грою з нульовою сумою?

Завдання 4

Дайте докладну оцінку таким словам: “Політики ще не розв'язали проблеми перерозподілу доходів внаслідок змін торгової політики“.

Завдання 5

Покажіть вплив багатонаціональних корпорацій (БНК) на найважливіші економічні показники (платіжний баланс та економічне зростання країн-донорів і країн-реципієнтів).

Завдання 6

Банк видав кредит у сумі 6 млн. грн. на 2 роки по річній ставці складних відсотків 15 % річних. Кредит повинний бути погашений одноразовим платежем з відсотками наприкінці терміну.

Визначити:

а) нарощену суму боргу;

б) суму отриманих банком відсотків.

Завдання 7

Україна виробляє цукор, використовуючи два фактори виробництва – землю і працю. Граничний продукт праці кожного робітника, виражений у доларах, скорочується зі зростанням їх кількості таким чином дані в таблиці:

Кількість робітників

1

2

3

4

5

6

Граничний продукт

12

10

8

6

4

2

A. Від чого залежить реальна заробітна плата робітників?

Б. Якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде їхня сукупна заробітна плата?

B. Якщо власник землі, крім того, наймає ще і трьох іммігрантів з В'єтнаму, як зміняться його доходи?

Завдання 8

Чи має сенс спробувати визначити, недооцінено чи переоцінено валюту в період гіперінфляції в одній з країн? Чому?

Завдання 9

Країна, яка виробляє виключно промислові товари, прагне створити митний союз із країною, яка виробляє виключно сільськогосподарські й сировинні товари. Чи приведе такий митний союз до підвищення рівня добробуту в кожній із країн? Чому?

Завдання 10

Що мається на увазі, коли кажуть, що США переживають “кризу” зовнішньої торгівлі? Які основні причини цієї кризи?

Варіант № 15

Завдання 1

Які з перелічених нижче співвідношень витрат у разі відсутності торгівлі є визначальними для налагодження взаємовигідних торгових відносин;

а) співвідношення витрат на виробництво пшениці у США та витрат на виробництво пшениці за кордоном;

б) співвідношення витрат на виробництво пшениці та витрат на виробництво сукна у США;

в) співвідношення витрат на виробництво пшениці у США в ярдах сукна та витрат виробництва пшениці в інших країнах в ярдах сукна?

Завдання 2

Чи треба додавати в найпростішу схему міжнародної економіки ще одну економічну силу – уряд або державу? Який буде вплив цієї сили?

Завдання 3

Чи погоджуєтесь ви з доводом на користь протекціонізму з метою захисту молодої галузі, який полягає в тому, що без запобігання силами держави конкуренції з боку імпорту деякі галузі не зможуть перейти від виробництва з високими витратами до виробництва з низькими витратами? Чому так або ні?

Завдання 4

Регулювання зовнішньої торгівлі використовується для контролю за цінами товарів, що беруть участь у міжнародному товарообміні. За допомогою яких заходів забезпечується досягнення цієї мети?

Завдання 5

Торгівля якими валютами відіграє основну роль на міжнародному валютному ринку? Хто виступає основними партнерами з торгівлі?

Завдання 6

Позичальник бере позичку на суму 300 тис. грн. терміном на 3 місяці. Через 3 місяці позичальник погашає позичку і виплачує 15 тис. грн. відсотків по ній. Визначити річну ставку простих відсотків по позичці.

Завдання 7

Пропозиція і попит на робочу силу на ринку праці країни X описуються такими рівняннями.

де Р – заробітна плата в дол. за 1 год.;

Q – кількість працівників, млн. осіб.

Після скасування заборони на в'їзд робітників до країни X емігрувало в пошуках роботи 16 млн. осіб.

Визначити, яку частку становлять працівники-емігранти в загальній кількості робітників у країні X?

Завдання 8

Процентна ставка за 3-місячними позиками у Швеції вища, ніж в Англії на 0,05, а за 6-місячними – на 0,03 процентних пункти. Оцініть перспективи курсу SEK з погляду теорії паритету процентних ставок на три і на шість місяців уперед.

Завдання 9

Чому з метою аграрного протекціонізму в ЄС використовується система компенсаційних зборів, а не ввізних мит?

Завдання 10

Пряме й обернене котирування курсу. Розрахунок крос-курсів. Вихідні дані наведені в таблиці. Нехай склалися такі значення обмінних курсів дол. США.

Іноземна валюта

Пряме котирування

Обернене котирування

1

2

3

Британський фунт, GBP

1,8

Південнокорейський чон, KRW

700,0

Німецька марка, DEM

1,5

Канадський долар, CAD

0,86

Швейцарський франк, CHF

1,9

Французький франк, FRF

0,15

Ріал Саудівської Аравії, SAR

3,5

Італійська ліра, ITL

0,0007

Японська єна, JPY

0,0052

Мексиканське песо, MXN

0,042

Норвезька крона, NOK

5,85

Бразильське крузейро, BRL

0,0092

Шведська крона, SEK

6,5

Венесуельський болівар, VEB

4,5

Заповніть пусті клітини таблиці. Визначити методом крос-курсу такі валютні курси: GBP/FRF; FRF/JPY; JPY/GBP; KRW/ SEK; SEK/DEM; DEM/CHF; DEM/SEK.