Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Варіант № 12

Завдання 1. Шляхи інтеграція України в світове господарство.

Завдання 2. Як впливають зміни в умовах торгівлі на попит і пропозиції в світовій торгівлі? Чому?

Завдання 3. Чи можлива ситуація, коли внутрішня ціна в кожній з країн, яка приймає участь в міжнародній торгівлі, може бути вищою за світову ціну?

Завдання 4. На початку року курс складає 1 дол. = 12 іен, а в кінці – 1 дол. = 130 іен. При цьому темп інфляції в США за рік досяг 10, а в Японії – 5 %. Недооцінений чи переоцінений долар з точки зору його ППС?

Варіант № 13

Завдання 1. Ціноутворення у міжнародній торгівлі і види світових цін.

Завдання 2. У результаті мір економічної політики уряду доходи резидентів Кувейту зросли на 10 %. У той же час витрати держбюджету зросли на 5 %, сімей і підприємств – на 2 %. Як це впливає на платіжний баланс по поточних операціях та чому?

Завдання 3. В умовах високої інфляції який метод зовнішнього фінансування є більш вигідним? Отримання зовнішнього займу урядом, чи використання частини державних резервів – і чому?

Завдання 4. Хай гранична продуктивність праці в виробництві торгових товарів Аt = 3, в виробництві неторгових – Аn = 2, загальна кількість праці, яка є в економіці, L = 120 людино-годин на рік зарплата W = 12 дол. в годину. Визначити ціну торгових і неторгових товарів?

Варіант № 14

Завдання 1. Економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

Завдання 2. Витрати праці на виробництво автомобіля в країні в силу застарілої техніки вищі, ніж у розвинених країнах Заходу. Але заробітна плата робітника значно нижча, ніж на Заході. У світлі теорії зрівняльних переваг обґрунтуйте тезис про необхідність захисту вітчизняної автомобільної промисловості від іноземної конкуренції.

Завдання 3. Країна виробляє трудоємкі костюми і свинину, яка вимагає інтенсивного використання землі. Допустимо, що суттєва частина трудових ресурсів переміщується в виробництво експортного товару, яким є одяг.

Якщо це Латвія, мала країна, який вплив цей зрух вплине на співвідношення об’ємів виробництва костюмів та свинини? Якщо це Росія, велика країна, як такий зрух вплине на світову пропозицію костюмів и свинини?

Завдання 4. Зарплата праці (в годинах) на виробництво сиру і трикотажу в Україні і Німеччині такі:

Товари

Україна

Німеччина

Сир (кг. за рік)

5

1

Трикотаж (м2 за рік)

1

3

Підрахуйте виграш від продажу відповідно, Україні і Німеччині, якщо вони замінять 5 кг. сиру на 3 кв. м. трикотажу.

Варіант № 15

Завдання 1. Вільні економічні зони та їх характеристика.

Завдання 2. У 1998-1999 роках світова ціна на нафту зросла в 4 рази. За цей же час кількісний об’єм імпорту нафти США виріс в 3 рази. Чи є американський попит на імпорт нафти еластичним чи нееластичним?

Завдання 3. З кінця 80-х років почався перехід від централізованої планової до ринкової системи великих груп країн колишнього СРСР і Східної Європи. Вони стали об’єктом великомасштабного фінансування з боку розвинутих країн, в першу чергу з боку Німеччини і США. З’явився зрух в перерозподілі прибутків від розвинених, і в першу чергу латиноамериканських країн, на користь східноєвропейских. Як він вплине на ціни і умови торгівлі США і Німеччини?

Завдання 4. Підприємство по виробництву шин в Україні використовує ефект масштабу – ріст їх випуску приводить до зниження витрат на виробництво кожної одиниці.

Якщо постійні витрати фірми – 20 дол., граничні витрати – 2 дол., на одну шину, то як зміняться середні витрати, якщо продаж шин послідовно зросте з 5 до10, до 20 і до 40?