Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Змістовий модуль 2. Форми руху факторів виробництва на світовому ринку

Тема 4. Світовий фінансовий ринок

Світовий фінансовий ринок як складова частина світової фінансової системи. Розподіл світових фінансових ресурсів – визначальна функція СФР. Виникнення міжнародного капіталу як причина формування фінансових ринків.

Структура світового фінансового ринку: грошовий ринок, ринок капіталу, ринок цінних паперів.

Грошовий ринок як сукупність інвесторів: корпорацій, державних установ, приватних осіб. Об’єкти інвестування – ліквідні документи грошового ринку за кордоном.

Ринок капіталу – ринок довгострокових вимог: акції, облігації, довгострокові позики.

Фондовий ринок як джерело переливу капіталу, фінансових коштів та інвестицій. Первинний фондовий ринок – розміщення нових випусків цінних паперів. Вторинний ринок, фондові біржі та позабіржовий ринок.

Фінансові інновації на світовому фінансовому ринку: євроноти, єврооблігації, євроакції. Ринки похідних фінансових інструментів –дереватів.

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне співробітництво

Міжнародні, іноземні інвестиції як спосіб розміщення і використання капіталу (активів) однієї країни в іншій країні. Мотиви міжнародного інвестування.

Фактори динаміки міжнародних зарубіжних інвестицій (МЗІ) – посилення диференціації між рівнями економічного розвитку країн. Поширення та розвиток інновацій та високих технологій.

Види (МЗІ): державні, приватні, міжнародних організацій, змішані.

Форми (МЗІ): прямі, портфельні, міжнародні альянси.

Види інвестиційних активів: іноземна та національна валюта. Фінансові інструменти: акції, рухоме та нерухоме майно, права інтелектуальної власності, послуги, реінвестиція прибутку.

Транснаціональні корпорації (ТНК) як основний інвестор на міжнародному ринку капіталів.

Технологічний трансферт як форма сучасного інвестування. Тенденції розвитку ринку прямих міжнародних інвестиції – TRIVS.

Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки України.

Тема 6. Міжнародний кредит

Міжнародний рух капіталу як фактора виробництва. Міжнародний капітал і його взаємозв’язок з національним капіталом. Причини вивозу капіталу за межі національної економіки.

Форми міжнародного руху капіталу: за джерелами походження, за характером використання, за строками і метою вкладання, за формами надання.

Форми міжнародного кредиту: міжнародний, комерційний, банківський, експортний, економічна допомога, дар.

Нові форми міжнародного кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг.

Світовий ринок позичкових капіталів: світовий грошовий ринок, світовий ринок капіталів, міжбанківський ринок капіталів, світовий кредитний ринок, світовий ринок цінних паперів.

Причини виникнення світової заборгованості та розвиток міжнародного кредитування в сучасних умовах.

Міжнародні валютно-кредитні організації: група Світового банку, банк міжнародних розрахунків, Паризький та Лондонський клуби.

Україна на світовому ринку позичкових капіталів. Чинники, що зумовлюють потреби України в позичковому капіталі.