Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 9

Підприємство в країні А 50 % капіталу якого володіє підприємство-резидент країни В, отримує від свого прямого інвестора технологічне обладнання на суму 20 млн. дол. США. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А згідно таблиці.

Поточний рахунок

Кредит

Дебет

Імпорт товарів

Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій (прямі інвестиції в економіку країни А)

Завдання 10

Які є програми матеріального стимулювання мігрантів до повернення їх на батьківщину? Чи вони реальні? В яких випадках?

Варіант № 8 Завдання 1

Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при незбалансованій зовнішній торгівлі за даними таблиці.

Товар

Експорт, дол. США

Імпорт, дол. США

І

600

300

II

300

300

III

100

600

Всього

1000

1200

Завдання 2

Американська фірма 1 червня підписала контракт на придбання нового швейцарського обладнання вартістю 450 000 CHF, платіж за яке має відбутися 1 вересня. На 1 червня 1 CHF = 0,5424 USD. За цим курсом американська фірма купила чотири форвардних контракти з поставкою франків 1 вересня на 125 000 CHF кожен. 15 серпня курс становив 1 CHF = 0,6029 USD, за яким фірма ліквідувала свої форвардні контракти й одночасно купила франки за курсом спот 1 CHF = 0,6021USD.

A. За яким ефективним курсом фірма купила необхідні їй франки?

Б. Якби 15 серпня курс спот становив 1 CHF = 0,4882 USD, а курс продажу форвардних контрактів – 1 CHF = 0,4890 USD, за яким ефективним курсом фірма придбала б необхідні їй CHF?

B. У чому полягає принципова відмінність між випадками А і Б?

Завдання 3

Застосуйте економічний аналіз для прогнозування майбутнього: з падінням вартості долара США у 2013 р. окремі експерти прогнозують різке посилення конкурентоспроможності американських фірм за кордоном. Спрогнозуйте, що станеться з обсягом виробництва і рівнем цін у США?

Завдання 4

Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності в країнах, що є головними торговими партнерами України. В українському уряді обговорюється новий імпортний тариф. Який вид імпортних мит ви рекомендували б застосувати в цій ситуації? На які групи товарів? Чому?

Завдання 5

Чому фіскальній політиці надають перевагу порівняно з імпортними обмеженнями у боротьбі з циклічним безробіттям?

Завдання 6

Оцініть таке висловлювання: “Працезберігаючий технічний прогрес не потрібен країнам, що розвиваються, оскільки збільшує і без того високе безробіття і не вирішує проблеми припливу капіталу”.

Завдання 7

У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх згідно таблиці:

Теорія

Основна причина безробіття

Тип безробіття

Кейнсіанська

Недосконалість ринку праці (мікроекономічні причини)

1. Структурне

2. Сезонне

3. Циклічне

Класична

Порушення макроекономічної рівноваги

1. Фрикційне

2. Безробіття надлишкової пропозиції

Завдання 8

Яким чином у рамках Бреттон-Вудської валютної системи країна могла застрахувати себе від неочікуваного припливу або відпливу короткострокового спекулятивного капіталу? Чи діють ці механізми в рамках сучасної валютної системи?

Завдання 9

Яка з міжнародних угод буде сприяти збільшенню дефіциту загального платіжного балансу (балансу офіційних розрахунків) США?

Завдання 10

У чому полягає конвертація за поточними операціями? Скільки країн мають валюту, яка конвертується за такими операціями?

Варіант № 9

Завдання 1

Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 30 %, на електронно-променеві трубки для телевізорів – 60 %. Розрахуйте ефективний рівень митного захисту і визначить, про що свідчить отриманий результат, якщо:

а) вартість трубки становить 40 %;

б) половину;

в) 60 % вартості телевізора.

Завдання 2

Банк може взяти кредит під фіксований процент у розмірі 11,5 % або під ЛІБОР. Компанія може взяти кредит під фіксовані 14 % або під ЛІБОР плюс 1 процентний пункт. Банки компанії укладають процентний своп на таких умовах: банк розміщує облігації на 50 млн. під фіксований процент у розмірі 11,5 %, а компанія випускає облігації на 50 млн. під плаваючий процент на рівні 1 пункт понад ЛІБОР. Компанія в подальшому виплачує купон у розмірі 12 % банку, а банк сплачує процент на рівні ЛІБОР компанії. Розрахуйте:

а) ефективний відсоток, під який компанія розмістила свої облігації з урахуванням процентного свопа;

б) наскільки знизилась вартість позики для банку і для компанії.