Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 3

До якого ступеня ціна рівноваги на товар на світовому ринку може відрізнятись від цін рівноваги на цей самий товар у кожній з країн, що торгують? Чи може внутрішня ціна товару в кожній з країн бути вищою за світову ціну рівноваги? Або нижчою?

Завдання 4

Ви є радником уряду Польщі, яка виготовляє промислові товари, використовуючи капіталомісткі фактори виробництва, і сільськогосподарську продукцію, використовуючи трудомісткі фактори виробництва. Значна частка сільгосппродукції експортується.

A. Уряд хоче стимулювати виробництво промислових товарів і збирається обкласти їх імпорт тарифом. Ваша думка?

Б. Уряд вирішив ввести тариф. Що відбудеться з рівнем заробітної плати в країні?

B. Як введення тарифу вплине на обсяг торгівлі та загальне економічне становище країни?

Г. Що станеться з масштабами виробництва промислової та сільськогосподарської продукції в результаті введення тарифу?

Завдання 5

Дайте визначення основних понять у галузі прямих інвестицій (пряма іноземна інвестиція, підприємство з іноземними інвестиціями, прямий інвестор, трансфертні ціни).

Завдання 6

Чому основні потоки передачі технології існують між індустріальними країнами, адже вони є конкурентами?

Завдання 7

Які кроки уряду США приведуть до більшого зростання міжнародної міграції і чому (розкрийте зміст та суть кожного кроку):

а) лібералізація правил виїзду громадян зі своєї країни за кордон;

б) лібералізація правил в'їзду в країну з-за кордону;

в) прийняття програми економічної допомоги країнам, що розвиваються;

г) прийняття програми диверсифікації географічної структури імміграції?

Завдання 8

Після входження країн ЄС до валютного союзу як ви уявляєте собі систему валютних курсів і валютно-економічних відносин між членами ЄС і Україною?

Завдання 9

Охарактеризуйте економічну ситуацію країни, в якій сальдо поточних, фінансових і капітальних операцій:

а) одночасно додатне;

б) одночасно від'ємне;

в) сальдо поточних операцій додатне, а інших – від'ємне;

г) сальдо капітальних і фінансових операцій додатне, а поточних від'ємне.

Розглядаючи кожний з варіантів, зверніть увагу на потенційно можливу поведінку валютного курсу і резервних активів.

Завдання 10

Розгляньте приклади контролю країнами своїх валютних надходжень за допомогою:

а) ліцензування;

б) введення декількох валютних курсів;

в) встановлення імпортних депозитів;

г) встановлення кількісних обмежень.

Варіант № 11

Завдання 1

Світова ціна на канадську пшеницю становить 240 дол. США за 1 т. Уряд України, яка в імпорті пшениці є великою країною, розглядає питання про введення специфічного імпортного тарифу 40 дол. США за 1 т для поповнення державного бюджету. Внутрішнє річне виробництво пшениці становить 200 млн. т, споживання – 280 млн. т, імпорт – 80 млн. т. За оцінками, скорочення українського попиту на пшеницю призведе до падіння світової ціни на неї на 10 дол. США за 1 т, її внутрішнє споживання становитиме 220 млн. т, споживання скоротиться до 240 млн., а імпорт – до 20 млн. т. Розрахуйте та зобразіть графічно:

а) розмір доходів бюджету від введення імпортного тарифу;

б) дохід, який отримує Україна в результаті поліпшення умов торгівлі;

в) втрати від меншої ефективності внутрішнього виробництва і від скорочення внутрішнього споживання пшениці;

г) зростання доходів місцевих виробників;

д) вплив введення тарифу на економічний стан країни в цілому.