Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 4

“Тарифи забезпечують дохід для уряду і захист галузей всередині країни. Причиною цього є те, що чим вищою є ставка мита, тим більшим буде дохід і більшим захист”. Обговоріть значення цього твердження.

Завдання 5

Президент США заявляє, що зменшить темп інфляції за допомогою нової антиінфляційної програми. Якщо громадськість повірить йому, то спрогнозуйте, що станеться з валютним курсом долара США?

Завдання 6

Який вплив на економіку країн, що розвиваються, та нових незалежних країн здійснює зовнішнє фінансування у формі кредитів? Спробуйте на якісному рівні оцінити динаміку основних макроекономічних співвідношень з різними щорічними обсягами іноземного кредитування та інвестування української економіки.

Завдання 7

Якщо людина схвалює вільне переміщення робочої сили в межах США, чи буде логічно з її боку схвалювати обмеження для міжнародного переміщення робочої сили?

Завдання 8

Підприємство “Київ” в Україні перебуває у 100 %-му володінні американської компанії “Моторола”. “Моторола” також володіє 100 % капіталу підприємства “Варшава” у Польщі. У 2003 році між цими трьома підприємствами відбувалися такі операції: “Моторола” робить внесок в статутний фонд підприємства “Київ” обладнанням вартістю 50 тис. дол. США. “Київ” надає кредит на 10 тис. дол. США підприємству “Варшава”, за яким підприємство у Польщі сплачує 5 % річних. “Варшава” продає “Києву” товари вартістю 1 тис. дол. США на умовах товарного кредиту, за яким “Київ” сплачує 2 % річних. “Київ” купує облігації на суму 2 тис. дол. США, випущені “Моторолою” і отримує від них 3 % за облігаціями. Прибуток “Києва”, який розподіляється у формі дивідендів, становить 25 тис. дол. Як в українському платіжному балансі відображатимуться ці операції?

Завдання 9

Як на Вашу думку, чому країнам Африки високорозвинуті країни світу надають допомогу. Яку глобальну проблему вони вирішують.

Завдання 10

Які мікро- та макроекономічні ефекти Європи 1992 р. відповідно до Доповіді Кечіні? Які обставини можуть знизити оцінку ефектів Європи 1992 р. Кечіні?

Варіант № 23

Завдання 1

Український уряд встановив 40-відсотковий тариф на імпорт автомобільних шин, яких у країні не вистачає. Він вважає важливим зберегти цю галузь, захистивши від іноземної конкуренції, оскільки бачить її великий потенціал у майбутньому. Який найбільш розумний спосіб підтримати перспективну галузь у цьому випадку?

Завдання 2

Іноземна фірма реставрує площу Ринок у Львові. Які товари, що використовує фірма, можуть вважатися торговими, а які неторговими?

Завдання 3

За допомогою графіків покажіть чисті й суспільні витрати на імпортну квоту для певної країни, коли:

а) графік імпортного постачання ідеально еластичний;

б) графік імпортного постачання менш ніж ідеально еластичний.

Завдання 4

Якщо центральний банк Великобританії друкує гроші, аби зменшити безробіття, що станеться з вартістю фунта в короткостроковому та довгостроковому періодах?

Завдання 5

Які фінансові деривати продаються на міжнародному ринку на підставі контрактів типу опціонів?

Завдання 6

Відомо, що деякі держави скептично ставляться до залучення кредитних ресурсів Міжнародного валютного фонду, надаючи перевагу інвестиційним джерелам зовнішнього фінансування національних економік. Спробуйте, з погляду національних економічних інтересів, визначити та проаналізувати можливі загрози співробітництва країн з цією інституцією кредитного сприяння, зокрема в частині необхідності виконання державами вимог макроекономічної стабілізації, що висуваються МВФ.

Завдання 7

Дайте оцінку твердженню: “Якби ми депортували 1 млн. нелегальних емігрантів із Америки то загальна кількість безробітних у нашій країні зменшилася б на 1 млн.”.

Завдання 8

Спробуйте визначити та охарактеризувати основні відмінності документарних і недокументарних форм міжнародних розрахунків. Які їхні переваги та недоліки?

Завдання 9

США вимагають від Бразилії зменшити обсяги вирубки амазонських лісів. Поясніть причини цього та запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Завдання 10

Дайте відповідь на наступні запитання:

а) Яка форма економічної інтеграції лежить в основі ЄС?

б) Які країни входять до складу ЄС?

в) Чому інші країни прагнуть приєднатися до ЄС?

г) Чому деякі європейські країни не прагнуть у ЄС?

д) Чи можливо приєднання в найближчому майбутньому України до ЄС?

Варіант № 24

Завдання 1

Україна виробляє 140, споживає 40 і експортує 100 приладів за ціною 2 000 дол. за прилад. Уряд, вважаючи цю галузь перспективною, надає виробникам субсидію в розмірі 30 % вартості приладу, в результаті чого внутрішня ціна приладу збільшилась до 12 900 дол., а його ціна на внутрішньому ринку скоротилась до 11 100 дол.

A. Чому внутрішня ціна на прилад збільшилася менше, ніж розмір субсидії?

Б. Як введення субсидії відіб'ється на обсягах внутрішнього виробництва й експорті приладів?

B. Як вплинуло введення субсидії на споживачів і доходи бюджету.

Г. Як вплинула субсидія на умови торгівлі України? Покажіть ці наслідки введення субсидії графічно.