Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 8

Львівський автобусний завод володіє 50 % акцій у капіталі нафтопереробного заводу “Туркменбензин” у Туркменістані. Прибуток “Туркменбензину” становив 200 тис. у. о., з яких 100 тис. було реінвестовано у виробництво і 100 тис. виплачено як дивіденди. ЛАЗ надав “Туркменбензину” довгостроковий кредит на 500 тис. у. о. під 10 % річних. Але зі свого боку “Туркменбензин” надав ЛАЗу короткостроковий торговий кредит на 100 тис. у. о. під 15 % річних для закупівлі в нього бензину. З метою залучення позикових коштів ЛАЗ випускає корпораційні облігації на 100 тис. у. о. під 8 % річних, які купив “Туркменбензин”. Зареєструйте ці операції в платіжному балансі України.

Завдання 9

Порівняйте доводи на користь протекціонізму в промислово розвинутих країнах, країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

Завдання 10

Сформулюйте теорему вирівнювання цін на фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона. Доведіть її логічно і графічно.

Варіант № 32

Завдання 1

Приватизоване підприємство виплачує своїм співробітникам витрати на відрядження (добові, готельні, представницькі) на поїздку за кордон. Чи входять вони в даному випадку до державного балансу торгівлі послугами?

Завдання 2

Поясніть такі твердження та дайте їм оцінку.

А. Американський капіталізм проклав шлях економічного розвитку. Економічно відсталим країнам необхідно лише йти цим шляхом.

Б. Економічна нерівність сприяє зростанню заощаджень, а заощадження є необхідною умовою для інвестування. Таким чином, більша нерівність у розподілі доходів буде стимулювати нагромадження капіталу та економічне зростання.

Завдання 3

Американська асоціація виробників текстилю, представляючи свою програму захисту (імпортні квоти), зробила таку заяву: “За не багатьма винятками, зарубіжний текстиль продається у Сполучених Штатах через те, що він вищого ґатунку, більш стильний та ефективніше виготовлений. Основною причиною, чому зарубіжні текстильні вироби продаються в таких обсягах у цій країні, є те, що заробітна плата, яка виплачується за їх виробництво, набагато менша від встановленого легального мінімуму в США”. Припустивши, що це твердження правильне, поясніть чи виправдовує така ситуація політику протекціонізму?

Завдання 4

На міжбанківському міжнародному валютному ринку котируються такі курси (USD за 1 GBP) згідно таблиці.

Міста

Купівля

Продаж

Нью-Йорк

1,6285

1,6295

Лондон

1,6305

1,6315

A. Чи є можливість для двостороннього арбітражу, враховуючи, що трансакційні витрати становлять 1, 0,1, 0,01 %?

Б. Який прибуток може отримати арбітражист на кожен фунт, придбаний у Нью-Йорку і проданий у Лондоні?

B. Якщо арбітражист має в розпорядженні 3 млн. дол., який прибуток він може отримати на одній арбітражній операції?

Завдання 5

Що таке валютний арбітраж, як і для чого він здійснюється? Які його основні форми?

Завдання 6

Що являє собою криза зовнішньої заборгованості на рівні національних економік? Які існують механізми реструктуризації зовнішніх боргів країн?