Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з НОВОЕ / НМП М_жнародна екон заоч 11-12.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Завдання 10

На якій стадії технологічного циклу перебуває, на вашу думку, продукція таких галузей:

а) автомобілебудування;

б) виробництво сільськогосподарських добрив;

в) виробництво медикаментів;

г) деревообробна промисловість;

д) виробництво комп'ютерів;

е) створення баз даних та програмне забезпечення;

є) ювелірної промисловості?

5. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи

Навчальним планом визначено, що студенти заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу з курсу “Міжнародна економіка”. Структура контрольної роботи спланована так, що її можна виконати лише після вивчення всього матеріалу курсу.

Студентам запропоновані варіанти контрольних завдань. Студенти отримують свій варіант контрольної роботи згідно порядкового номеру в журналі. Робота виконується на форматі А4. На обкладинці вказуються: назва дисципліни, номер групи, прізвище, ім’я та по батькові. Наприкінці роботи вказується бібліографічний список в кількості не менше десяти найменувань.

Контрольна робота складається з теоретичного питання, проблемних питань і задач, яку виконують всі студенти. Відповідь на теоретичне запитання повинна бути досить обґрунтованою. Відповідь на проблемні питання мають бути повними, не менше однієї сторінки, задачі повністю вирішені.

Завдання до контрольної роботи Варіант № 1

Завдання 1. Сучасні форми міжнародних економічних відносин та їх характеристика.

Завдання 2. Чому для цілей аграрного протекціонізму ЄС використовують систему компенсаційних зборів, а не мита?

Завдання 3. У якій ситуації при вільному русі факторів виробництва між країнами може скоротитися торгівля товарами?

Завдання 4. Зовнішня торгівля країни у 2001 році характеризувалась слідуючими даними (у млн. долл. США):

Показники

Країни дальнього зарубіжжя

Країни СНГ

Усього

Експорт

51626

15042

66668

Імпорт

36758

14426

51184

Обчислити по кожній групі країн: торговий баланс, торгівельний обіг.

Варіант № 2

Завдання 1. Міжнародний поділ праці і його сучасні форми.

Завдання 2. Зняття обмежень на шляху міжнародного руху капіталу веде до збільшення темпів економічного зростання всіх країн учасників. Чи вірно таке твердження? Чому?

Завдання 3. Значна частка нового будівництва в Україні здійснюється іноземними компаніями. Уряд має наміри допомогти українським будівельним компаніям зайняти більшу частку ринку. Який інструмент економічної політики: імпортну квоту, імпортний тариф, внутрішню субсидію – ви би порадили використовувати для цього і чому?

Завдання 4. Використовуючи такі данні національних рахунків країни (в млрд. ум. од.):

Дані СНР

1999 р.

2000 р.

ВВП

1226

1409

Збереження

304

356

Капіталовкладення

328

358

Розрахуйте і проаналізуйте тенденції розвитку: сальдо поточного платіжного балансу.

Варіант № 3

Завдання 1. Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі.

Завдання 2. Уряд стурбований тим, що баланс послуг по міжнародних поїздках має від’ємне сальдо. Які засоби для покращання цього балансу можна рекомендувати? Чому?

Завдання 3. Українські виробники харчових товарів мають значні збитки від масового імпорту. Який метод торгівельної політики – імпортний тариф, імпортну квоту, бюджетну субсидію – ви запропонували б застосувати для обмеження імпорту і чому?

Завдання 4. Ставка імпортного тарифу на іноземний одяг становить 20 %, на тканину – 1 %. Ціна тканини становить – 20 % ціни одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу, якщо імпортне мито на готовий одяг зросте до 40 %, якщо мито на тканину зросте до 10 %.