Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Модуль 4

Змістовий модуль 5

21

Граматика: Умовний спосіб Самостійна робота

Практичні заняття

 • Конспектування інструкцій до розділу «Форми і значення Conditionnel présent»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Conditionnel présent» (вправа 3)

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Conditionnel passé».

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Conditionnel passé» (вправи 4,5)

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Conditionnel у простому реченні»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Conditionnel у простому реченні» (вправа 9).

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Вживання часів у складних реченнях з умовним підрядним»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Вживання часів у складних реченнях з умовним підрядним» (вправи 12, 13).

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Форми і значення Subjonctif»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Форми і значення Subjonctif» (вправи 14,15).

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Subjonctif у складнопідрядних пояснювальних реченнях»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Subjonctif у складнопідрядних пояснювальних реченнях» (вправи 21, 22, 25, 26).

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Subjonctif у підрядних означальних реченнях»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Subjonctif у підрядних означальних реченнях» (вправа 27).

 • Конспектування інструкцій і таблиць до розділу «Subjonctif у підрядних обставинних реченнях»

 • Виконання контрольних вправ з розділу «Subjonctif у підрядних обставинних реченнях» (вправа 30).

 • Вивчення теоретичного матеріалу теми (розділ «Conditionnel»).

 • Виконання вправ з оволодіння планом значень Conditionnel (вправи 1 – 2).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання Conditionnel passé (вправа 6).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання Conditionnel у простому реченні (вправи 7, 8).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання часів з умовним підрядним (вправи 10, 11).

 • Вивчення теоретичного матеріалу теми (розділ «Subjonctif»).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання Subjonctif (вправи 16, 17).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання Subjonctif у складнопідрядних пояснювальних реченнях (вправи 18, 19, 20, 23).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання Subjonctif у підрядних означальних реченнях (вправа 28).

 • Виконання вправ з формування навичок уживання Subjonctif у підрядних обставинних реченнях (вправи 29, 31). (НМП).

Всього за тему

0,1

0,5

0,1

1

(0,5 бала за одну вправу)

0,1

0,5

0,1

1

(0,5 бала за одну вправу)

0,1

1

(0,2 бала за одну вправу)

0,1

2

(0,5 бала за одну вправу)

0,2

0,5

0,2

0,5

(0,5 бала за одну вправу)

1

1

(0,5 бала за одну вправу)

0,5

1

(0,5 бала за одну вправу)

1

(0,5 бала за одну вправу)

1

1

(0,5 бала за одну вправу)

2

(0,5 бала за одну вправу)

0,5

1

(0,5 бала за одну вправу)

18

22

Ведення бізнесу (виробництво та продаж, контракти, транспортні документи, заробітна плата, податки, бізнес-план, джерела фінансування, маркетинг)

Практичні заняття

Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з веденням бізнесу у Франції, а саме: вміння описувати етапи створення підприємства; вміння складати портрет підприємця; загальне уявлення про статус підприємства; загальне уявлення про джерела фінансування; загальне уявлення про фінансовий ринок; вміння аналізувати баланс підприємства та його складові частини

 • Unité V, section 1, Ex. 1 – 3

 • Unité V, section 2, Ex. 1 – 3

 • Unité V, section 3, Ex. 1 – 3

 • Unité V, section 4, Ex. 1 – 5

 • Unité IX, section 2, Ex. 1 – 2

 • Unité IX, section 3, Ex. 1 – 4

 • Unité IX, section 4, Ex. 1 – 3

 • Результати лексичного тестування

Всього за тему

2,1

2,1

2,1

3,5

1,4

2,8

2,1

(0,7 бала за одну вправу)

2

18

23

Макроекономіка (гроші, валовий внутрішній продукт, інфляція, зовнішня торгівля).

Практичні заняття

Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з наданням інформації щодо основних складових макроекономіки (грошей, валового внутрішнього продукту, інфляції, зовнішньої торгівлі тощо), а саме: здатність розуміти на слух сутність офіціальної професійно-спрямованої дискусії, монологічні тексти в аудіо запису; здатність розуміти й адекватно реагувати на запитання; вміння висловити й запитати судження під час прочитаного або прослуханого тексту; вміння передавати простими реченнями зміст прочитаного або почутого в усній та письмовій формах:

 • Робота над текстом «Macro-économie»

 • Робота над текстом «Circulation monétaire»

 • Робота над текстом «Produit intérieur brut»

 • Робота над текстом «Inflation»

 • Результати лексичного тестування

Всього за тему

2

2

2

2

2

10

24

Фінансові установи (банки, біржі, тощо) Практичні заняття

Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з наданням інформації щодо основних фінансових установ (банків, бірж тощо), а саме: здатність розуміти на слух сутність офіціальної професійно-спрямованої дискусії, монологічні тексти в аудіо запису; здатність розуміти й адекватно реагувати на запитання; вміння висловити й запитати судження під час прочитаного або прослуханого тексту; вміння передавати простими реченнями зміст прочитаного або почутого в усній та письмовій формах:

 • Робота над текстом «Etablissement de crédit»

 • Робота над текстом «Marché monétaire»

 • Робота над текстом «Budget d’Etat»

 • Результати лексичного тестування з теми.

Всього за тему

2

2

2

2

8

25

Світові фінансово-економічні організації (ЄЕС, СОТ, МВФ, Всесвітній банк)

Практичні заняття

Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з наданням інформації щодо світових фінансово-економічних організацій (ЄЕС, СОТ, МВФ, Всесвітній банк), а саме: здатність розуміти на слух сутність офіціальної професійно-спрямованої дискусії, монологічні тексти в аудіо запису; здатність розуміти й адекватно реагувати на запитання; вміння висловити й запитати судження під час прочитаного або прослуханого тексту; вміння передавати простими реченнями зміст прочитаного або почутого в усній та письмовій формах:

 • Робота над текстом «Fonds monétaire international»

 • Результати лексичного тестування з теми.

Всього за тему

4

2

6

26

Інформативне читання літератури економічного спрямування.

Самостійна робота

 • Інформативне читання текстів 1 – 10 (Методичні рекомендації до самостійної роботи).

Всього за тему

5

Індивідуальне завдання

Написання бізнес-плану

Всього за тему

5

5

Всього за змістовий модуль 6

70

21-26

Модульна контрольна робота №3

Результати письмової контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання).

10

Всього за модуль 4

80