Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми «Ділові контакти».

 2. Підготуватися до заліку з інформативного читання літератури економічного спрямування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

Тема 19. ділові контакти

Тема 20. Інформативне читання літератури економічного спрямування

Тема заняття: Ділові контакти. Інформативне читання літератури економічного спрямування.

Мета заняття: Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Ділові контакти». Представити підготовлену доповідь з прочитаної літератури економічного спрямування.

План вивчення теми

  1. Ділові контакти.

  2. Інформативне читання літератури економічного спрямування.

Методичні рекомендації

 1. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми 19. Література: [4].

 2. Презентуйте підготовлену доповідь за матеріалами самостійно опрацьованих текстів економічного спрямування.

Домашнє завдання

1. Підготуватися до поточної модульної контрольної роботи №3.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18

Тема 16. Неособові форми дієслова

ТЕМА 17. Економіка України та країни, мова якої вивчається

Тема 18. Організація бізнесу

Тема 19. ділові контакти

Тема заняття: Поточний модульний контроль №3.

Мета заняття: Оцінити рівень володіння матеріалом модуля 3.

План контрольного заняття

1. Виконання письмових завдань. Література: [5].

МОДУЛЬ IV

Змістовий модуль 6

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: створення підприємства.

Мета заняття: Сформувати поняття про умовний спосіб. Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про етапи створення підприємства.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

  1. Щоб зрозуміти сутність умовного способу ознайомтеся із формами та значенням Conditionnel та Conditionnel présent (с.71 – 72 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправи 1, 2 (с.72 розділ «Самостійна робота»).

2.1.Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам’ятати їх:

entreprendre – починати, розпочинати, братися

créer – створювати

création d’entreprise – створення підприємства

créateur d’entreprise – засновник підприємства

avoir de comptes – мати рахунок

rendre – повертати, віддавати

avoir le goût de – віддавати перевагу

lancer une idée – розпочинати, давати імпульс

cohérent – логічний, послідовний

avoir envie – хотіти

s’engager – взяти на себе обов’язок

indispensable – необхідний

être déterminé – бути визначеним

être disponible – бути здатним сприймати нове

élaboration du projet – розробка плану

évaluer –оцінювати

lancement(m) – випуск

accomplir les formalités – виконувати формальності

acquerire – придбати, здобувати, набувати

démarrage de l’activité – розгортання діяльності

emprunter – позичати

embaucher des salariés – приймати на роботу працівників

démarrer – рухатися вперед

signer – підписувати

déposer – подати, подавати

un compte courant bancair –поточний банківський рахунок

rassembler – збирати, об’єднувати

mis en place – поміщення

appliquer – застосовувати

prévision (f) – передбачення

prouver – доводити

capacités (pl) – здібності

acceder – досягти

faire fortune – мати успіх

associer – асоціювати

le poids(m) – тягар

complication administrative – адміністративне ускладнення

le taux du crédit – кредитний процент

licencier – звільнювати, розпускати

le sancrifice de sa vie privé – самопожертвування

indépendance – незалежність

minorité (f) – меншість

admettre – допускати, приймати

empêchement (m) – поміха, перешкода

considerer – обдумувати, уважно розглядати

obstacle (m) – перешкода

2.2. Розгляньте уважно етапи створення підприємства, питання, які у вас виникнуть при створенні підприємства та відповіді засновників підприємства (с.30). Література: [4].

2.3. Виконайте вправи 1, 2. (Unité V, section 1, c. 44 – 45) Література: [3].