Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

31. Замініть підрядні речення дієприкметником або дієприслівником.

 1. Comme elle n'a pas de réponse, elle répète la même phrase.

 2. Si j'y croyais, j'y tiendrais.

 3. Comme il ne pouvait plus se contenir, il le demanda.

 4. Quand nous suivions la rue, nous avons vu un nouveau bâtiment.

 5. Son auto, qui doublait quelques voitures, a touné le coin.

 6. Comme Gérard comprenait la valeur du silence, il retenait son haleine.

 7. Quand il mangeait, il faisait la moue.

 8. Roger, qui acceptait toutes les remarques, était assez triste.

 9. Il sourcillait quand il toussait.

 10. Comme ils étaient d'accord sur tout, ils parlaient peu.

Складний дієприкметник минулого часу Participe passé composé Утворення дієприкметника минулого часу

Participe passé composé

 • утворюється так:

Participe présent допоміжного дієслова avoir / être + participe passé

ayant lu étant revenu

 • має такі форми:

Активна

Пасивна

Займенникова

ayant fait

ayant été fait

s’étant levé

N.B. Participe passé composé, яке відмінюється з допоміжним дієсловом être, узгоджується в роді і числі з залежним від нього словом:

S’étant baignée dans la mer, Скупавшись в морі, Ліна пішла з пляжу.

Line quitte la plage.

Вживання Participe passé composé

Participe passé composé виражає попередню дію по відношенню до головної дії

 • в теперішньому:

Ayant fait son lit, Luc se lave. Прибравши постіль, Люк умивається.

 • в минулому:

Ayant fait son lit, il s’est lavé. Прибравши постіль, він умився.

 • в майбутньому:

Ayant fait son lit, il se lavera. Прибравши постіль, він умиється.

Форма étant

 • може бути випущена в дієприкметниках минулого часу неперехідних дієслів:

Étant revenu chez lui, il téléphone. → Revenu chez lui, il téléphone.

Повернувшись додому, він зателефонував.

 • використовується обов’язково

а) у випадку заперечення:

N’étant pas montré sur la colline, tu ne Не піднявшись на пагорбок, ти не

verras pas le lac. Побачиш озера.

б) при зворотному дієслові, якщо воно курсивне.

Зрівняйте:

S’étant rappélé sa promesse, Adrien Згадавши про свою обіцянку, Адріан

me donne sa moto. Дає мені мотоцикл.

S’étant armé d’un stylo, il souligne quelques phrases. → Armé d’un stylo ... (s’armé – граничне дієслово)

Озброївшись ручкою, він підкреслює декілька фраз.

Participe passé composé вживається в письмовій мові.

Функції Participe passé composé та його еквіваленти

Функції

 • означення:

Les enfants ayant atteint 14 ans peuvent regarder ce film. → Les enfants qui ont atteint 14 ans peuvent regarder ce film.

Діти, які досягли 14 років, можуть дивитися цей фільм.

 • обставини часу:

Ayant bu de l’eau, elle se sent mieux. → Après avoir bu de l’eau, elle se sent mieux.

Випивши води, вона почуває себе краще.

 • обставини причини:

N’ayant pas tenu la parole, tu ne peut pas compter sur mon aide. → Comme ti n’a pas tenu la parole, tu ne peut pas compter sur mon aidе.

Не дотримавши слова, ти не можеш розраховувати на мою допомогу.

Participe passé composé перекладається українською мовою:

 • дієприкметником;

 • дієприслівником минулого часу доконаного виду;

 • підрядним реченням.

Виконайте вправи: