Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Виконати вправу 3 (с.72 розділ «Самостійна робота»).

 2. Виконати вправу 3 (Unité V, section 1, c. 45). Література: [3].

 3. Знати ЛО з тем «Створення підприємства».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: портрет засновника підприємства

Мета заняття: Навчитися вживати Conditionnel passé. Знати десять правил засновника підприємства. Навчитися складати портрет підприємця.

Обладнання: магнітофон.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

  1. Щоб навчитися вживати Conditionnel passé ознайомтеся з інструкцією «Форми і значення Conditionnel passé» (с. 73 – 74 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправу 6 (с.74 розділ «Самостійна робота»).

  1. Вивчіть десять золотих правил засновника підприємства та дайте поради майбутнім підприємцям. (Unité V, section 2, c. 45). Література: [3].

  2. Дайте відповіді на запитання тесту та скажіть чи здатні Ви до підприємницької діяльності. (врава 1.1, 1.2. Unité V, section 2, c. 46). Література: [3].

  3. Складіть портрет підприємця.

Домашнє завдання

 1. Виконати вправи 4, 5. (с.74 розділ «Самостійна робота»).

 2. Виконати вправу 3 (Unité V, section 2, c. 47). Література: [3].

 3. Знати ЛО з теми «Портрет підприємцяг».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: план створення підприємства

Мета заняття: Навчитися вживати умовний спосіб у простих реченнях. Удосконалювати вміння розуміти й надавати інформацію про створення підприємства.

Обладнання: магнітофон.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

  1. Щоб навчитися вживати умовний спосіб у простих реченнях вивчіть інструкцію «Conditionnel в простому реченні». (с. 75 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправи 7, 8. (с. 75 – 76 розділ «Самостійна робота»).

  1. Перш ніж скласти план створення підприємства дайте відповіді на запитання (Вправа 1 Unité V, section 3, c. 48). Література: [3].

  2. Уважно вивчіть об’яви про продаж торгівельних підприємств, проаналізуйте їх та заповнить таблицю. Яке місце вибрали б Ви, щоб створити власне торгівельне підприємство у вашій країні? (Вправа 2 Unité V, section 3, c. 48). Література: [3].

  3. Прочитайте інтерв’ю між підприємцем та журналістом, Дайте відповіді на запитання. (Вправа 3 Unité V, section 3, c. 48). Література: [3].

Домашнє завдання

 1. Виконати вправу 9 (с. 76 розділ «Самостійна робота»).

 2. Підготувати розповідь про створення підприємства, використовуючи дані із інтерв’ю.

 3. Знати ЛО з тем «Створення підприємства».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: статут підприємства, етапи створення підприємства.

Мета заняття: Навчитися вживати часи у складному реченні з умовним підрядним. Удосконалювати вміння надавати інформацію про етапи створення підприємства. Навчитися розуміти інформацію про статут підприємства.

Обладнання: магнітофон.

План вивчення теми

  1. Умовний спосіб.

  2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

  1. Щоб навчитися вживати часи у складному реченні з умовним підрядним вивчіть інструкцію «Вживання часів в складному реченні з умовним підрядним. (с. 77 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправи 10, 11 (с.78 розділ «Самостійна робота»).

  1. Прослухайте і повторіть нові слова та словосполучення, намагаючись запам’ятати їх:

installer – розміщати

hériter – успадкувати

se mettre à son compte – розпочати свою справу

compter sur qn – розраховувати на когось

immatriculer – реєструвати

commande (f) – замовлення

facture (f) – фактура, накладна, рахунок

être inscrit – занесений в список, зарахований

constituer un dossier – складати документацію

obtenir une ligne téléphonique – одержати телефонну лінію

ouvrir un compte – відкрити рахунок

commerce (m) – торгівельне підприємство, фірма

société (f) – товариство, компанія, фірма

intérêt (m) – вигода

statut (m) fiscal – фіскальне положення

statuts (m, pl) – умови договору про заснування товариства, компанії

avantageux – вигідний, корисний

rédiger les statuts – складати умови договору про заснування

bulletin d’annonces légales – квитанція про публікацію об’яви в газеті

démarches (pl) – справи

dégager un bénéfice – одержувати прибуток

en vertu dе – на підставі

acte sous seing privé – документ не засвідчений нотаріусом

société à responsabilité limitée – товариство з обмеженою відповідальністю

immatriculation (f) – реєстрація

apports en numéraire – внесок готівкою

associés (pl) – асоційовані

gérer – управляти, вести справи

gérant (m) – управляючий, завідувач

désigner – назначати

jouir – користуватися

  1. Прочитайте діалог (Unité V, section 4, c. 50). Посилаючись на інформацію одержану в діалозі, виконайте вправу 1 (Unité V, section 4, c. 50). Література: [3].

  2. Виконайте вправи 2, 4, (Unité V, section 4, c. 50, 51). де ви повинні установити хронологічний порядок створення підприємства. Література: [3].