Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Критерії оцінювання ділових листів:

1,5 бала: представлена у листі інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура ділового листа; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1 граматична та 2 орфографічні помилки.

1 бал: інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура ділового листа витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

0,5 бала: інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура ділового листа порушена; є порушення і у побудові речень (але не більше 3); допущено не більше 3 граматичних та не більше 4 орфографічних помилок.

0 балів: інформація представлена мінімально (менше 50% від можливої); або через велику кількість помилок був порушений принцип комунікативної достатності.

Критерії оцінювання бізнес-плану

Складений бізнес-план може оцінюватися в діапазоні від 0 до 5 балів.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

5 – 4,5 балів: Структура бізнес-плану повністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам; речення побудовані правильно (не більше 1 негрубого порушення), може бути допущено не більше 2 граматичних та орфографічних помилок.

43,5 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 3 порушень у побудові речень і не більше 6 граматичних та орфографічних помилок.

32,5 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 60%; є порушення в оформленні; допущено досить багато порушень у побудові речень (але не більше 5) і не більше 8 граматичних та орфографічних помилок.

21,5 бали: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 60%; є досить значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 6) і не більше 10 граматичних та орфографічних помилок.

10,5 бала: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 40%; є значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 7) і не більше 12 граматичних та орфографічних помилок.

0 балів: Структура бізнес-плану витримана менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (більше 8) і більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

7. Список використаної літератури

  1. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. – К.: КНЕУ, 1998.

  2. Колечко О.Д., Крилова В. Г.Ділова французька мова: підручник. - К.: КНЕУ, 1999.

  3. Danilo Michel. Le français de l’entreprise. – Clé international, Paris 1990.

  4. Danilo Michel. Le français de l’entreprise. Livret complémentaire. – Clé international, Paris 1991.

  5. Рощупкіна Є.А. Краткий справа вогник по граматики. – Київ. Методика 1997р.

  6. Maїa Grégoire, Odile Thiévenaz Прогресивна граматика французька мова. К.: Методика 1997р.

  7. Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. Справочник.Упражнения: Учеб.пособие. – М.: Иностранный язык, 2000.

  8. Гак В.Г., Ганшина К.П. Новый французско-русский словарь 70000слов. 200 000 единиц пер.- 3-е изд.испр. – М.: Рус.яз.1997.

  9. Щерба П.В., Матусевич Н.И. Русско-французский словарь 50 000 слов. М.: Русский язык 1983.

Навчальне видання