Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Fonctionnement et ressources

Les 9 premiers contributeurs du FMI détiennent à eux seul la majorité des voix

Le FMI est gouverné par ses 185 pays membres, chacun ayant une voix pondérée par sa participation financière à l’organisation (sa « quote-part »). Il prend de nombreuses décisions en concertation avec la Banque mondiale au sein du « Comité de développement ». Sa gestion courante est confiée à un conseil d’administration composé du président de l’organisation et de 24 administrateurs représentant chacun une nation. 8 d’entre elles ont un représentant permanent (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon, Chine, Russie et Arabie saoudite), les 16 autres sont élus par les pays membres.

La plupart des décisions sont prises dans les faits à l’unanimité. Cependant, compte tenu des modalités de prise de décision au sein du FMI, qui suppose une majorité qualifiée correspondant à 85% des droits de vote, les États-Unis disposent de fait d'un droit de veto sur les décisions du FMI. Les pays de la zone euro bien que représentant 22,66% des quotes-parts ont quant-à-eux une influence moindre du fait d'une insuffisante coordination entre ces pays. Une révision de la formule de calcul des quotes-parts est actuellement étudiée par le FMI, afin d'accorder une plus large place aux pays émergents, probablement au détriment de l'Europe.

Les ressources du FMI liées aux quotes-parts sont d’environ 210 milliards de DTS (soit 300 milliards de dollars américains), auxquels s’ajoute la possibilité pour le FMI de recourir à des emprunts envers les grandes puissances économiques (ces crédits sont de l’ordre de 50 milliards de dollars).

Le FMI compte environ 2 700 employés.

  1. Випишіть нові слова та словосполучення із тексту та перекладіть їх.

  2. Працюючи в невеликих групах, обсудіть цілі МВФ.

Домашнє завдання

1. Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми «Світові фінансово-економічні організації».

2. Підготуватися до заліку з інформативного читання літератури економічного спрямування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

ТЕМА 25. Світові фінансово-економічні організації

Тема 26. Інформативне читання літератури

економІчного спрямування

Тема заняття: Світові фінансово-економічні організації. Інформативне читання літератури економічного спрямування.

Мета заняття: Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Світові фінансово-економічні організації». Представити анотації самостійно опрацьованої літератури економічного спрямування.

План вивчення теми

 1. Світові фінансово-економічні організації.

 2. Інформативне читання літератури економічного спрямування.

Методичні рекомендації

  1. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми 25. Література: [4].

  2. Представте групі підготовлені анотації самостійно опрацьованої літератури економічного спрямування. Література: [3].

Домашнє завдання

1. Підготуватися до поточної модульної контрольної роботи №4.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

ТЕМА 21. Умовний спосіб

ТЕМА 22. Ведення бізнесу

ТЕМА 23. Макроекономіка

ТЕМА 24. Фінансові установи

ТЕМА 25. Світові фінансово-економічні організації

Тема заняття: Поточний модульний контроль №4.

Мета заняття: Виявити рівень володіння матеріалом модуля 4.

План контрольного заняття

1. Виконання письмових завдань. Література: [6].

5. Методичні рекомендації до виконання

індивідуальних завдань

Модуль III

Тема 18. Організація бізнесу (влаштування на роботу в компанії)

Мета роботи: Написати резюме для влаштування на роботу в компанії.

План вивчення теми

   1. Підготовка до написання резюме.

   2. Написання резюме.

   3. Редагування написаного резюме.

Методичні рекомендації

1. Резюме - це спроба викласти на одному аркуші все те, що претендент хотів би сказати членам експертної чи конкурсної комісії, аби переконати їх у тому, що саме він і ніхто інший, достойний бути переможцем. Отже, резюме слід розглядати як особистий маркетинговий інструмент претендента.

Специфіка резюме полягає в тому, що найкращий його варіант може написати лише той, кого стосується цей документ. Адже ніхто не знає попереднього життєвого, наукового чи професійного досвіду претендента краще за нього. Хороше резюме повинно привертати увагу до претендента, створювати позитивне враження про нього, чітко та стисло подавати його відповідні вміння та навички.

Існують два типи резюме: для працевлаштування та для академічних (навчальних, наукових) цілей. Резюме для працевлаштування є коротшим. Якщо до нього додати кілька розділів, то ми отримаємо так зване академічне резюме.

При написанні резюме слід дотримуватися таких порад:

 • висловлюйтеся стисло;

 • уникайте будь-чого, що є зайвим;

 • оберіть та впорядкуйте основні категорії таким чином, щоби найбільш потрібна інформація була розташована у верхній частині вашого резюме, на яку буде звернено основну увагу читача;

 • резюме не повинно містити друкарських чи граматичних помилок;

 • дайте почитати ваше резюме досвідченій особі;

 • друкуйте резюме на папері розміром А4 білого кольору;

 • ніколи не надсилайте резюме без супровідного листа.

Розділи резюме

Контактна інформація.

Ваше ім'я та прізвище, а також контактна інформація мають бути у верхній частині резюме.

Ім'я та прізвище слід виділити більшим шрифтом. Наприклад, якщо ви користуєтесь шрифтом розміром 12 для написання резюме (загальноприйнятий розмір), то напишіть ім'я та прізвище шрифтом розміром 14. Можна також скористатися великими літерами та/або жирним шрифтом.

Якщо є тимчасова та постійна адреси, то варто надати обидві. Також не завадить вказати адресу електронної пошти (якщо така існує).

Під домашньою адресою або поруч з нею подайте ваш домашній номер телефону. Службовий номер телефону слід подавати лише в тому випадку, коли дзвінок від потенційного роботодавця не буде проблемою.

Мета пошуку роботи.

Мету, яку ви переслідуєте, шукаючи роботу, слід викласти дуже коротко – 1 – 2 реченнями, уникаючи клішованих або жаргонних виразів. У меті пошуку роботи ви повинні пояснити, що ви можете зробити для компанії, а не навпаки.

Освіта.

Перерахуйте отримані наукові ступені у зворотному хронологічному порядку. Останній здобутий ступінь подайте на початку.

Освітній розділ не слід обмежувати формальними навчальними програмами для отримання ступеня. У ньому, наприклад, можна також показати сертифікати, додаткові курси, інші спеціальні програми чи семінари, в яких ви брали участь.

Якщо у вас є три або більше нагород чи відзнак, виділіть для них окрему категорію. Якщо менше, то перечисліть їх в розділі "Освіта".

Професійний досвід.

Однією з найбільш критичних частин резюме є опис вашого професійного досвіду. Роботодавці хочуть знати щось про завдання та обов'язки, які ви виконували. Ви повинні подати цю інформацію так, щоб виглядати найкращим виконавцем.

Покажіть себе ініціативною та творчою особою, лідером та новатором. Майте на увазі те, що вам необхідно переконати читача в тому, що ви можете досягати успіхів, а не лише відповідати мінімальним вимогам.

Намагайтеся подати кількісні показники ваших досягнень там, де це можливо. Використовуйте відсотки та інші статистичні дані.

Професійний досвід необов'язково повинен бути постійно оплачуваною роботою. Ви можете долучити сюди стажування, літню роботу чи волонтерський досвід.

Цей розділ слід писати у зворотному хронологічному порядку. Кожен підпункт повинен містити назву посади, організацію, місто, дати.

Громадська діяльність, участь у професійних об'єднаннях, членство в організаціях.

У цьому розділі можна подати ваш цікавий життєвий досвід. Навіть, якщо він має мале відношення до подальшої кар'єри, він може справити позитивне враження при розгляді вашої кандидатури. Сюди можуть входити міжнародні поїздки (до певних країн), посвідчення водія чи володіння певним музичним інструментом. Проте, не слід вказувати ваших захоплень, якщо вони не мають жодного відношення до вашої подальшої кар'єри.

Навички, вміння.

Цей розділ є корисним, якщо ви маєте додаткові вміння чи навички, які не є очевидними з попередніх розділів вашого резюме. Зазвичай, у цьому розділі вказують володіння мовами, вміння працювати на комп'ютері та інші технічні навички.

Рекомендації.

В останньому рядку зазвичай відзначають наявність рекомендацій. Але не слід вказувати імена осіб, що вас рекомендують. Цю інформацію варто подавати на окремому аркуші або принести на співбесіду.

Обов'язково спитайте дозволу в особи, яку ви вказуєте як таку, що вас рекомендує. Дайте цій особі копію вашого резюме і повідомте про приблизну дату, коли з нею можуть зв’язатися.

Коли будете писати про свої досягнення, використовуйте активні дієслова на початку фраз чи речень, що описують ваші виконавські здібності. Уникайте надмірної пунктуації, опускайте по можливості артиклі (a, an, the).

 1. Користуючись викладеними вище рекомендаціями та інформацією, одержаною з « Currulum vitae » стор. 191 (Література: [2]), складіть власне резюме.

3. Відредагуйте написане резюме.