Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова Збірка завдань та роздаткових карток Ден. 2 курс.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

французька мова

Збірка завдань та роздаткових карток

(для студентів)

Дніпропетровськ -2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів)

до методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання

з дисципліни «Іноземна (французька мова)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Дніпропетровськ – 2013

ББК 81.2 Фрн

М – 64

К – 73

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (французька мова) (нормативний курс)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 102с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення французької мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є супровідною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання французької мови у названій структурі.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, особистості студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подолання особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; максимально можливе наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (французька) мова» на ІІ етапі навчання.

Автор – укладач:

Т.Ю. Миронова

Т.Ф. Котельникова

– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

- старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.Д.Гребенюк

– кандидат психологічних наук,, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ ім. О. Гончара

І.І. Токун

– старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.Ю. Миронова

– завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № __2_ від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 9 від 11.03..2013 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………

4

І.1. Семестр 3. Організаційний модуль 5. Змістовий модуль 37-38…...

5

2. Змістовий модуль.39-40…………………………………….………….

10

3. Змістовий модуль 41-42……………………………………………….

17

4. Змістовий модуль 43-44.……………………………………………….

22

ІІ. 6. Cеместр 3. Організаційний модуль 6. Змістовий модуль 45-46.…

28

7. Змістовий модуль 47-48……………………………………………….

34

8. Змістовий модуль 49-50……………………………………………….

40

9. Змістовий модуль 51-52……………...………………………………..

44

10. Змістовий модуль 53-54……………...……………………………….

51

ІІІ.10. Cеместр 4. Організаційний модуль 7. Змістовий модуль 55-56..

53

11. Змістовий модуль 57-58………………………………………………

59

12. Змістовий модуль 59-60.……………………………………………...

66

13. Змістовий модуль 61-62..……………………………………………..

72

14. Змістовий модуль 63-64..……………………………………………..

78

IV.15. Cеместр 4. Організаційний модуль 8; Змістовий модуль 65-66..

83

16. Змістовий модуль 67-68..……………………………………………..

93

17. Змістовий модуль 69-70..……………………………………………..

97

V. Список рекомендованої літератури ……………………….……..…

98