Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Виконати вправи 21, 22. (с. 87 – 88 розділ «Самостійна робота»).

 2. Знати ЛО з теми «Баланс».

 3. Індивідуальне завдання: скласти бізнес-план майбутнього малого підприємства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: додаткова вартість

Мета заняття: Удосконалювати вміння вживати умовний спосіб у підрядних пояснювальних реченнях. Навчитися розуміти схему розрахунку додаткової вартості.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

 1. Для вдосконалення вміння вживати умовний спосіб у підрядних пояснювальних реченнях , виконайте вправи 23, 24. (с.88 розділ «Самостійна робота»).

  1. Уважно прочитайте визначення додаткової вартості та вивчіть схему розрахунку додаткової вартості. (Unité IX, section 5, c. 94). Література: [3].

  2. Щоб краще зрозуміти поняття «додаткова вартість» виконайте вправи 1 – 6 (Unité IX, section 4, c. 94 - 95). Література: [3].

  3. Уважно прочитайте текст та розрахуйте товарообіг, додаткову вартість та прибуток даного підприємства. (Unité IX, section 4, c. 95 вправа 8). Література: [3].

Домашнє завдання

 1. Виконати вправи 25, 26 (с. 89 розділ «Самостійна робота»).

 2. Виконати вправу 7 (Unité IX, section 4, c. 95).

 3. Знати ЛО з теми «Додаткова вартість».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

ТЕМА 23. Макроекономіка

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: додаткова вартість. Макроекономіка.

Мета заняття: Навчитися вживати умовний спосіб (Subjonctif) у підрядних означальних реченнях. Удосконалювати вміння надавати інформацію про додаткову вартість. Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про сутність мікро- та макроекономіки.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

 3. Макроекономіка.

Методичні рекомендації

  1. Щоб навчитися вживати умовний спосіб у підрядних означальних реченнях вивчіть інструкцію Subjonctif в підрядному означальному реченні (с.90 – 91 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправу 28(с. 91 розділ «Самостійна робота»).

 1. Перевірте вправу 8 (Unité IX, section 4, c. 95).

  1. Прослухайте і повторіть нові слова та словосполучення, намагаючись запам’ятати їх. (с.33 – 34). Література: [1].

  1. Прочитайте текст « Micro-économie – macro-économie».

  2. Складіть план до тексту та випишіть ключові слова.

  3. Користуючись ключовими словами дайте визначення поняттям «мікроекономіка» та «макроекономіка».

Домашнє завдання

 1. Виконати вправу 27 (с.91 розділ «Самостійна робота»).

 2. Знати ЛО з теми «Макроекономіка».

 3. Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми 22.

 4. Підготувати усне повідомлення про сутність мікро- та макроекономіки.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

ТЕМА 23. Макроекономіка

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу. Макроекономіка: гроші.

Мета заняття: Навчитися вживати умовний спосіб у підрядних обставинних реченнях. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Ведення бізнесу». Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про грошовий обіг.

Обладнання: магнітофон.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

 3. Макроекономіка.

Методичні рекомендації

  1. Щоб навчитися вживати умовний спосіб у підрядних обставинних реченнях вивчіть інструкцію Subjonctif в підрядних обставинних реченнях (с. 92 – 93 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправи 29, 31. (с.94 – 95 розділ «Самостійна робота»).

  1. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми 22. Література: [3].

   1. Прочитайте вголос і перекладіть текст «Circulation monétaire».(с. 46 – 47) Література: [1].

  1.  Складіть план до тексту та випишіть ключові слова.

  1. (Робота в невеликих групах) Користуючись складеним планом тексту і виписаними ключовими словами, обсудіть сутність грошей.