Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Французька мова / Французька мова НМП ІІ курс Ден.2009.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Виконати вправи 12, 13. (с. 79 розділ «Самостійна робота»).

 2. Виконати вправу 5 (Unité V, section 4, c. 51). Література: [3].

 3. Знати ЛО з теми «Заробітна плата».

 4. Підготувати усне повідомлення про етапи створення підприємства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: фінансування підприємств.

Мета заняття: Сформувати поняття про умовний спосіб (Subjonctif). Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про джерела фінансування підприємств.

Обладнання: магнітофон.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

  1. Щоб зрозуміти сутність умовного способу ознайомтеся із формами та значенням Subjonctif présent та Subjonctif passé (с.80 – 81 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправу 16 (с. 83 розділ «Самостійна робота»).

  1. Прослухайте і повторіть нові слова та словосполучення, намагаючись запам’ятати їх:

à moyen terme – середньотерміновий

à long terme – довготерміновий

à court terme – короткотерміновий

investissements (m, pl) – інвестиції

exploitation (f) – ферма, підприємство, яке не належить приватному підприємцю

assurer – страхувати, гарантувати

activité (f) journalière – повсякденна діяльність

impôt (m) – податок

amortissement (m) – амортизація, погашення боргу

investissements de capacité – капіталовкладення, яке направлене на розширення потужності

investissements de productivité – інвестиції, які направлені на модернізацію і реконструкцію виробництва

sources de financement – джерела фінансування

se procurer – забезпечувати собі

faire appel – звертатися, удатися, ужити

capitaux propres – власні капітали

autofinancement (m) – самофінансування

subvention (f) – субсидія, дотація

capital (m) emprunté – позиковий капітал

emprunt (m) bancaire – банківська позика

emprunt (m) obligatoire – облігаційна позика

crédit-bail (leasing) – лізинг

marché (m) boursier – біржовий ринок

rembourser – відшкодовувати витрати

suffisant – достатній

dépenses (pl) – витрати

crédit (m) fournisseurs – кредит поставщику

délai de règlement – строк платежу

accords – угода

escompte des traites – перевідний вексель

banque des créances – кредитний банк

autoriser – дозволяти

compte (m) débiteur – рахунок з дебітовим сальдо

comptant (m) – готівка

créance (f) – кредит

aléatoire – випадковий

souscrire – підписуватися

redouter – боятися

profiter – користуватися, мати вигоду

prendre pied – отримати свою долю

s’endetter – залазити в борги

être en mesure – відповідати

échéance (f) – термін платежу

ignorer – ігнорувати, не знати

prêt (m) – осуда, займ

décourager – заглушати бажання

endetté – залазити в борги

entraîner – потягти за собою

  1. Ознайомтеся із схемою фінансування підприємств. (Unité IX, section 2, c. 88). Література: [3].

  2. Виконайте вправу 1 (Unité IX, section 2, c. 88). Література: [3].

Домашнє завдання

 1. Виконати вправи 14, 15. (с.81 – 82 розділ «Самостійна робота»).

 2. Виконати вправу 2 (Unité IX, section 2, c. 89). Література: [3].

 3. Знати ЛО з тем «Фінансування підприємств».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: джерела фінансування; фінансовий ринок.

Мета заняття: Навчитися вживати умовний спосіб (Subjonctif) у простому реченні. Удосконалювати вміння надавати інформацію про джерела фінансування. Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про фінансовий ринок.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

   1. Щоб навчитися вживати Subjonctif вивчіть інструкцію «Subjonctif у простому реченні» і виконайте вправу 17. (с. 83 розділ «Самостійна робота»).

  1. Ознайомтеся із планом фінансування підприємств (Unité IX, section 3, c. 90). Література: [3].

  2. Виконайте вправи 2, 3 (Unité IX, section 3, c. 90). Література: [3].

Домашнє завдання

 1. Виконайте вправу 4 (Unité IX, section 3, c. 91). Література: [3].

 2. Знати ЛО з тем «Фінансовий ринок».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7

Тема 21. Умовний спосіб

Тема 22. Ведення бізнесу

Тема заняття: Умовний спосіб. Ведення бізнесу: баланс.

Мета заняття: Навчитися вживати умовний спосіб (Subjonctif) у підрядних пояснювальних реченнях. Навчитися розуміти й аналізувати баланс, знати його призначення і складові частини.

План вивчення теми

 1. Умовний спосіб.

 2. Ведення бізнесу.

Методичні рекомендації

  1. Щоб навчитися вживати Subjonctif у підрядному пояснювальному реченні вивчіть інструкцію «Subjonctif в підрядному пояснювальному реченні». (с.84 – 86 розділ «Самостійна робота»).

  2. Виконайте вправи 18 – 20. (с.86 – 87 розділ «Самостійна робота»).

  1. Прослухайте і повторіть нові слова та словосполучення, намагаючись запам’ятати їх:

destiné – призначений, який має на меті

fonds de commerce – торгівельне підприємство

brevet (m) – патент

titre de propriété – документ на право власності

actif immobilisé – нерухомість

immobilisations incorporelles – непомітні активи

immobilisations corporelles – помітні активи

immobilisations financières – довгострокові вкладення

actif circulant – рухомі активи, обігові фонди, обіговий капітал

stocks – запаси, склад, резерв

créance (f) – кредит, борг

disponibilité (f) – наявність, готівка, запас

provisions pour risques et charges – резерви на покриття ризиків і витрат

dettes (f, pl) – борги

dettes financières – фінансова заборгованість

dettes d’еxploitation –

appartenir – належати

bénéfice (m) – пільга, прибуток

perte (f) – збиток, втрата

incertain – невпевнений, сумнівний, ненадійний

rembourser – виплачувати, відшкодовувати

délai (m) – строк, затримка

  1. Уважно вивчіть і проаналізуйте баланс та пояснення до нього. (Unité IX, section 4, c. 92). Література: [3].

  2. Опираючись на вивчений баланс, знайдіть правильну відповідь на кожне твердження. (Unité IX, section 4, c. 93). Література: [3].