Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_UP.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
3.04 Mб
Скачать

Розділу III

       1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– Ст. 141.

       2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

       3. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р.

       4. Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників від 18 грудня 1979 р.

       5. Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р.

       6. Декларації про захист усіх осіб від насильницького зникнення: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 р.

       7. Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.

       8. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1949 г. / Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – М.: Юрид. лит., 1990.

       9. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // ВВР. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

Розділу IV

 1. Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 4.

Розділу V

       1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– Ст. 141.

 1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1971. - №50. – Ст.375.

 2. Сімейний кодекс України від 10 січень 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 3. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1983. - №28. – Ст.573.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 416 с.

 6. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

 7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №27 – 28. – Ст.366.

 8. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30–31. – Ст. 382.

 9. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

 10. Про політичні партії України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 11. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 12. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 13. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопаду 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

 14. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 302.

 15. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

 16. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

 17. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 399.

 18. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 19. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 20. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 21. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 22. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати: Закон України від 19 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 422.

 23. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липень 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49–51. – Ст. 376.

 24. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20

 25. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 26. Про об’єднання громадян: Закон України 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 27. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 28. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 29. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 30. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 49. – Ст. 668.

 31. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

 32. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

 33. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.

 34. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.

 35. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

 36. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.

 37. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451.

 38. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти, МОЗ, Міністерства праці та соціальної політики від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88.

 39. Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновленні, осіб, які можуть усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377.

 40. Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. №564 // Офіційний вісник України. – 2002. - №18. – Ст.12.

 41. Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 р. № 565// Офіційний вісник України. – 2002. - №18. – Ст.19.

 42. Положення про Державний комітет України у справах релігій, затверджене Указом Президента України від 14 листопада 2000 р. № 1229/2000// Офіційний вісник України. – 2000. - № 46. – Ст.66.

 43. Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов’язаних з порушенням правил охорони праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. № 6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]