Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_UP.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
3.04 Mб
Скачать

Розділу XIV

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. виданя. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 416 с.

 2. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6 (58).

Розділу XV

   1. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 5 (45).

   2. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділу I

       1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– Ст. 141.

       2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст. 351.

       3. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

 1. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

Розділу II

    1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– Ст. 141.

    2. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

    3. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст. 183.

    4. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2001. – № 49. – Ст. 259.

    5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

    6. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 11. – Ст. 152.

    7. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

    8. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

    9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

    10. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

    11. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56.

    12. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 930. – Ст. 142.

    13. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 377.

    14. Про реалізацію ст. 281 ЦК : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. №144 // Урядовий кур’єр. – 2006. - №37.

    15. Інструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітності яка затверджена наказом МОЗ від 20 липня 2006 р. №508 // Офіційний вісник України . – 2006. - №43. – Ст.222.

    16. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку; Інструкція щодо вилучення органів людини в донора-трупа; Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа; Перелік органів людини, дозволених до вилучення у донора-трупа; Перелік анатомічних утворень, дозволених до вилучення у донора-трупа; Інструкція щодо виготовлення біоімплантантів; Умови забезпечення збереження анатомічних матеріалів під час їх перевезення, затверджені наказом МОЗ від 25 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1804.

    17. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені наказом Держкомпідприємництва та МОЗ від 16 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 10. – Ст. 421.

    18. Перелік державних та комунальних закладів охорони здоров’я і державних наукових установ, які мають право проводити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 17. – Ст. 711.

    19. Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, затверджений наказом МОЗ від 19 липня 1995 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 7.

    20. Порядок допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затверджений наказом МОЗ від 19 серпня 1994 р.

    21. Порядок узяття, зберігання і використання кісткового мозку, затверджені наказом МОЗ від 4 травня 2000 р. // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 41. – Ст. 1756.

    22. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом МОЗ від 17 січня 1995 р. № 6. // Юридичний вісник України. – 1995. – № 18.

    23. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]