Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_UP.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
3.04 Mб
Скачать

Тема 35.

1. Розголошення державної таємниці відрізняється від державної зради та шпигунства:

а) наявністю іноземного адресата;

б) способом вчинення злочину;

в) умисною формою вини.

2. Ухилення від призову на строкову військову службу вважається закінченим злочином з моменту:

а) неприбуття призовника у військовий комісаріат для відправки у військову частину;

б) коли призовнику вдалося звільнитися від призову на строкову службу;

в) в обох названих випадках залежно від форми діяння, в якій вчиняється злочин.

Тема 36.

1. Предметом злочину, передбаченого ст. 338 КК (Наруга над державними символами) є:

а) Державний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн будь-якої країни;

б) Державний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн України;

в) Прапор, герб та гімн іноземної держави.

2. До працівників правоохоронних органів відносяться:

а) працівники органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митних органів, органів охорони державного кордону, державної податкової служби, органів і установ виконання покарань, органів державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інших органів, що здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції;

б) працівники органів, що здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції;

в) працівники суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митних органів, органів охорони державного кордону, державної податкової служби.

3. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу вчиняється (ст. 345 КК):

а) з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень;

б) з будь-яких мотивів;

в) у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Тема 37.

1. Засобом вчинення злочину, передбаченого ст. 361 КК (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку) є:

а) комп’ютерна інформація;

б) носії комп’ютерної інформації;

в) програмні та технічні засоби призначені для несанкціонованого проникнення до АЕОМ, їх систем та мереж.

2. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку) або порядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється вчиняється з виною:

а) в формі умислу;

б) в формі необережності;

в) як в формі умислу, так і в формі необережності.

Тема 38.

  1. Службовою особою є:

а) представник влади – особа, яка постійно або тимчасово перебуває на службі в органах державної влади або управління чи місцевого самоврядування і здійснює функції зазначених органів;

б) особи, які обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях, незалежно від форм власності, службові посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків;

в) особи, які виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки за спеціальним повноваженням;

г) усі перераховані вище особи.

2. З якого моменту злочин, передбачений ст. 368 КК (Одержання хабара) вважається закінченим:

а) з моменту одержання службовою особою хоча б частини матеріальних цінностей або вигід незалежно від того, чи були вчиненні дії в інтересах хабародавця;

б) з моменту вчинення певних дій в інтересах хабародавця.

3. Субєктом злочину, передбаченого ст. 370 КК (Провокація хабара) є:

а) тільки службова особа;

б) як службова, так і приватна особа;

в) приватна особа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]