Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_UP.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
3.04 Mб
Скачать

Розділу VI

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 2. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – Ст. 308.

 3. О некоторых вопросах применения судами Украины административного и уголовного законодательства в связи со вступлением в силу Закона Украины от 22 мая 2003 г. «О налоге с доходов физических лиц»: Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 28 мая 2004 г. // Вестник Верховного Суда Украины. – 2004. – № 6.

 4. О судебной практике по делам об уничтожении и повреждении государственного или коллективного имущества путем поджога или вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности: Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 2 июля 1976 г. № 4 // Постанови Пленума Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004). Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.

 5. Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. №12.

Розділу VII

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22.– Ст. 144.

 3. Кодекс України про надра від 27 липень 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

 4. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.

 5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 6. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. в редакції від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

 7. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 40. – Ст. 297.

 8. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472; 2000. – № 41. – Ст. 343.

 9. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.

 10. Про банкрутство: Закон України від 14 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

 11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 12. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42–43. – Ст. 378.

 13. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

 14. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 15. Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами: Закон України від 19 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 345; 2000. – № 30. – Ст. 240; 2002. – № 26. – Ст. 175.

 16. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34.

 17. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

 18. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 19. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3. – Ст. 150.

 20. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 7. – Ст. 49.

 21. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 22. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // ВВР. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

 23. Про металобрухт: Закон України від 5 травня 1999 р. в редакції від 16 листопада 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 25. – Ст. 212; 2001. – № 1. – Ст. 3.

 24. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 25. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 26. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37.– Ст. 308.

 27. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 39.

 28. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

 29. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31.– Ст. 268.

 30. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 34. – Ст. 1768; 2001. – № 32. – Ст. 1454; 2002. – № 2. – Ст. ст. 44, 45.

 31. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524; 1994. – № 24. – Ст. 182.

 32. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.– Ст. 352.

 33. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. в редакції від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 123.

 34. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 198.

 35. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4.– Ст. 28.

 36. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36; 1999. – № 32. – Ст. 266; 2001. – № 8. – Ст. 37.

 37. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.

 38. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

 39. Інструкція про здійснення державного експортно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затверджена наказом Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – Ст. 2569.

 40. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів від 26 грудня 1992 р. в редакції від 31 березня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 82.

 41. Про перелік відомостей, які не становлять комерційну таємницю: Постанова Кабінету Міністрів від 9 серпня 1993 р.

 42. Правила користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затвердженні наказом Державного комітету стандартизації та сертифікації від 24 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 3. – Ст. 102.

 43. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17.– Ст. 184.

 44. Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 13 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1792; 2002. – № 21. – Ст. 1015.

 45. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11.

 46. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5.

 47. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6. // Постанови Пленума Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004). Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.

 48. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3.

 49. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червень 2005 р. № 8. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6.

 50. Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2. // Постанови Пленума Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004). Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренко. – К., 2004.

 51. Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 22 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 41. – Ст. 1748; 2001. – № 20. – Ст. 856.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]