Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
104
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.22 Mб
Скачать

185. Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій.

Для обліку доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій(ФІ) використовуються такі рахунки:

1) Для відображення використовують доходів від реалізації ФІ рахунок 74 «Інші доходи». Зокрема, субрахунок 741 «Доходи від реалізації ФІ».

За кредитом рахунка 74 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

2) 97 «Інші витрати» з субрахунком 971 «СВ реалізованих ФІ», де обліковується балансова (залишкова) вартість реалізованих ФІ.

За Дт рахунка 97 відображається сума визначених витрат, за Кт – списання на рахунок 793.

В БО відображаються такі госп-кі операції:

1) Визнано дохід від реалізації ФІ Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 741

2) Списання СВ реалізованих ФІ Дт 971 Кт 35 «Поточні ФІ»

186. Облік доходів і витрат від реалізації необоротних активів.

Для обліку доходів і витрат від реалізації необоротних активів використовуються такі рахунки:

1) Для відображення використовують доходів від реалізації необоротних активів рахунок 74 «Інші доходи». Зокрема, субрахунок 742 «Доходи від реалізації необоротних активів».

За кредитом рахунка 74 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

2) 97 «Інші витрати» з субрахунком 972 «СВ реалізованих необоротних активів», де обліковується балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів.

За Дт рахунка 97 відображається сума визначених витрат, за Кт – списання на рахунок 793.

В БО відображаються такі госп-кі операції:

1) Визнано дохід від реалізації малоцінних необоротних активів Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 641 «Розрахунки за податками»;

2) ПДВ Дт 742 Кт 641;

3) Списання зносу малоцінних необоротних активів Дт 132 «Амортизація інших; необоротних матеріальних активів» Кт 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

4) Списання балансової (залишкової) вартості малоцінних необоротних активів Дт972 Кт 112.

187. Облік доходів і втрат від неопераційної курсової різниці.

Для обліку доходів і витрат від неопераціної курсової різниці використовуються такі рахунки:

1) Для відображення використовують доходів від неопераційної курсової різниці рахунок 74 «Інші доходи», зокрема, субрахунок 744 «Доходи від неопераційної курсової різниці», де здійснюється узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою д-тю під-ва..

За кредитом рахунка 74 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

2) 97 «Інші витрати» з субрахунком 974 «Втрита від не операційних курсових різниць», де відображаються втрати за активами та зобов’язаннями інвестиційної д-ті під-ва від зміни курсу валют.

За Дт рахунка 97 відображається сума визначених витрат, за Кт – списання на рахунок 793.

В БО відображаються такі госп-кі операції:

1) Визнано дохід від переоцінки дебіторської заборгованості за ОЗ Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 744;

2) Визнано витрати від переоцінки заборгованості за довгостроковим кредитом в іноземні валюті Дт 974 Кт 502 «Довгострокові кредити банків у іноземній валюті».

Соседние файлы в папке shpori_spetsialnist_na_magistraturu_files