Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової міцності і сили впливу операційного важеля

  1. Валова маржа:

Виручка від реалізації

- Змінні витрати

________________________

Валова маржа

(А)

(В)

Продовження таблиці 6.4(н)

  1. Коефіцієнт валової маржі:

Теж саме у відсотках:

(С)

  1. Постійні витрати:

(D)

  1. Поріг рентабельності

= (D) : (C)

(E)

  1. Запас фінансової міцності:

5.1. У грн.:

5.2. У відсотках до виручки від реалізації:

= (F) : (A) : * 100%

(F)

(G)

  1. Прибуток:

(Н)

  1. Сила впливу операційного важеля:

(I)

Дія операційного важеля, сила якого залежить від питомої ваги змінних витрат у їх загальній сумі, генерує підприємницький ризик.

Сила впливу фінансового важеля генерує фінансовий ризик. Під ефектом фінансового важеля розуміють прирощення до рентабельності власних коштів, яке отримують при використанні кредиту, не дивлячись на платність останнього.

Рівень ефекту фінансового важеля (ЕФВ) визначається за формулою:

(70)

де: ЕР – економічна рентабельність активів;

СРСР – середня розрахункова ставка відсотку (фінансові витрати на 1 грн. позикових коштів, %);

ВК – власні кошти.

Завдання Задача 1

Визначити собівартість реалізованої продукції на основі даних табл. 6.5 та чистий операційний прибуток на основі даних таблиці 6.6.

Таблиця 6.5

Розрахунок виробничої собівартості реалізованої продукції, тис. Грн.

Показник

Сума, тис. грн.

1

2

Прямі матеріали:

Початкові запаси сировини

10,0

Придбання нової сировини

200,0

Сировина для використання

?

Кінцеві запаси сировини

30,0

Використання сировини

?

Пряма праця

180,0

Виробничі накладні витрати:

Непрямі матеріали

5,0

Непряма праця

100,0

Цехові комунальні витрати

80,0

Податки, які відносять до валових витрат

36,0

Страхування

9,0

Продовження таблиці 6.5

Оренда обладнання

70,0

Амортизація

120,0

Усього накладних витрат

?

Усього виробничих витрат

?

Незакінчене виробництво на початок періоду

40,0

Незакінчене виробництво на кінець періоду

60,0

Собівартість виготовленої продукції

?

Собівартість реалізованої продукції:

Початкові запаси готової продукції

130,0

Собівартість виготовленої продукції

?

Товари, готові до продажу

?

Кінцеві запаси готової продукції

80,0

Собівартість реалізованої продукції

?

Таблиця 6.6

Розрахунок чистого операційного прибутку

Показник

Сума, тис. грн.

Виручка від реалізації

1500,0

Собівартість реалізованої продукції

?

Валовий дохід

?

Невиробничі витрати:

Витрати, пов’язані з продажем

300,0

Адміністративні витрати

200,0

Чистий операційний прибуток (до оподаткування)

?