Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

1.4.Зміст навчальної дисципліни

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Модуль 1. Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Поняття управління фінансами. Принципи фінансового менеджменту як системи розробки й реалізації управлінських рішень. Передумови виникнення фінансового менеджменту як науки. Базисні науки фінансового менеджменту. Теоретичні основи фінансового менеджменту.

Складові системи фінансового менеджменту. Основні задачі, які вирішуються системою фінансового управління підприємством. Суб’єкти й об’єкти фінансового менеджменту. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.

Поняття та складові фінансової політики підприємства. Етапи реалізації фінансової політики. Стратегічні й тактичні цілі фінансового менеджменту.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Поняття фінансової служби підприємства. Основні напрямки фінансової роботи на підприємствах. Приблизна структура фінансового відділу. Задачі фінансової служби. Функції фінансового менеджера. Напрямки удосконалення фінансової роботи на підприємствах.

Поняття фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності. Вимоги до фінансової звітності. Принципи обліку інформації, яка включається до фінансової звітності. Характеристика форм фінансової звітності.

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві

Критерії управління грошовими потоками. Поняття грошового потоку. Класифікація грошових потоків. Основні поняття, які характеризують грошові потоки.

Поняття операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Типові напрямки руху грошових коштів за видами діяльності.

Показники оцінки грошових потоків. Аналіз руху грошових коштів непрямим і прямим методами. Оцінка якості управління підприємством залежно від структури грошових потоків.

Причини дефіциту готівки на підприємстві. Порядок розрахунку операційного та фінансового циклів. Аналіз тривалості фінансового циклу.

Етапи прогнозування грошових потоків. Прогнозні фінансові документи. Методика складання платіжного календаря. Визначення оптимальних розмірів грошових коштів. Модель Баумоля. Модель Міллера-Орра. Заходи збільшення потоку грошових коштів.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

Фактори, що визначають зміну вартості грошей у часі. Напрями застосування концепції вартості грошей у часі.

Декурсивний спосіб нарахування відсотків. Антисипативний (попередній) спосіб нарахування відсотків. Простий відсоток. Складний відсоток: нарахування відсотку один раз на рік. Нарахування відсотків декілька разів на рік. Безперервні нарахування відсотку. Еквівалентний і ефективний відсотки. Еквівалентність безперервно нарахованого відсотку і відсотку, нарахованого m разів на рік. Комбінація простого і складного відсотків. Дисконтована вартість. Визначення періоду нарахування відсотків.

Визначення майбутньої вартості потоку платежів. Майбутня вартість звичайного ануїтету при нарахуванні складного відсотку один раз на рік. Майбутня вартість ануїтету при здійсненні виплат m разів на рік. Майбутня вартість ануїтету при нарахуванні відсотку m разів на рік. Приведена вартість ануїтету при нарахуванні відсотку один раз на рік. Приведена вартість ануїтету при здійсненні виплат m разів на рік. Приведена вартість ануїтету при нарахуванні відсотку m разів на рік. Довічна рента. Негайний ануїтет.

Доходність фінансових операцій за період. Доходність з розрахунку на рік. Відсоткові ставки та інфляція. Оцінка звичайних акцій з рівномірно зростаючими дивідендами. Визначення вартості дисконтного векселя. Визначення ціни векселя. Визначення суми нарахованих відсотків і вексельної суми за процентним векселем. Визначення ціни векселя. Визначення суми нарахованих відсотків і суми погашення банківського сертифікату. Визначення ціни сертифікату.