Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

8. На попередній стадії аналізу інвестиційного проекту розглядають наступні критерії:

а) маркетинговий план продукції;

б) зрілість галузі та положення підприємства на ринку;

в) виробничий менеджмент, трудові ресурси та організаційну структуру підприємства.

9. Імітаційне моделювання передбачає:

а) оцінку дисконтного множника визначення чистої приведеної вартості;

б) аналіз впливу зміни ряду параметрів на величину чистої приведеної вартості;

в) оцінку впливу факторів на величину чистої приведеної вартості з урахуванням ймовірності їхньої появи.

10. Власні оборотні кошти (чистий оборотний капітал) розраховується наступним чином:

а) як різниця між сумою кредиторської заборгованості і дебіторської заборгованості;

б) як різниця між власним капіталом і необоротними активами;

в) як різниця між позиковим капіталом і оборотними активами.

ВАРІАНТ 11

  1. Теоретичне питання. Фінансова санація.

Задача 1

Компанія «Тайрун Продактс» виробляє спортивне спорядження. Ціна продажу одного з продуктів компанії, скейтборду, дорівнює 37,50 дол. Роликові дошки виготовляються на дуже старому заводі, який в значній мірі залежить від прямої праці робітників. Таким чином, змінні витрати високі і дорівнюють 22,50 дол. на один скейтборд.

За минулий рік компанія продала 40 000 скейтбордів і відбила наступні операційні результати:

Виручка (40 000 скейтбордів) 1500000 дол.

Мінус: Змінні витрати (900 000)

Маржинальний дохід 600 000

Мінус: Постійні витрати (480 000)

Операційний прибуток 120 000 дол.

Керівництву дуже хотілося б зберегти і, можливо, навіть збільшити свій існуючий рівень прибутку від скейтбордів.

Через збільшення ставок заробітної плати, компанія очікує, що в наступному році змінні витрати зростуть на 3 дол. на один скейтборд. Якщо це станеться, і якщо ціна продажу одного скейтборду залишиться рівною 37,50 дол., То чому буде дорівнює новий коефіцієнт маржинального доходу і нова точка беззбитковості для скейтбордів?

Задача 2

Річна номінальна ставка відсотків банку - 16%, нарахування відсотків проводиться кожні півроку. Визначити, яку суму необхідно покласти в банк, щоб через 15 років отримати на рахунку 75000 дол.

Задача 3

За нижченаведеними даними (табл. 1) визначити силу впливу операційного важеля та рівень ефекту фінансового важеля. Ставка оподаткування прибутку – 0,25.

Таблиця 1

Вихідні дані

Показник

Сума, тис. грн.

1. Виручка від реалізації

1 900

2. Змінні витрати

1 350

3. Валова маржа

?

4. Постійні витрати

350

5. Прибуток

?

6. Власні кошти

500

7. Довгострокові кредити

150

8. Короткострокові кредити

60

9. Середня розрахункова ставка відсотку (середньозважена вартість позикових коштів)

30%

Задача 4

На вклад до банку в розмірі 9 000 грн. строком на 5 років банк нараховує 18% річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою складних відсотків: а) щопівроку; б) щоквартально?

Задача 5

Очікується, що прибуток, дивіденди і ринкова ціна акцій компанії матиме щорічний приріст 7%. Теперішнім часом акції компанії продаються по 23$ за одиницю, її останній дивіденд склав 2,0$ і компанія виплатить 2,14$ в кінці поточного року.

  1. Використовуючи модель прогнозованого росту дивідендів, визначте вартість власного капіталу підприємства.

  2. β = 1,6, величина процентної ставки безризикового вкладення капіталу дорівнює 9%, а середня за фондовим ринком – 13%. Дайте оцінку вартості власного капіталу компанії, використовуючи цінову модель капітальних активів.

Тести: